,مليسيا دان اسلام بوکن ميليک اورڠ ڤوليتيک
, مک ڤرجواڠن اݢام تتڤ دڤرجواڠکن اوليه اومت اسلام دري بيدڠ يڠ لاءين
سام اد كامي منڠ اتاو كامي ماتي

PERJALAN HAJI AKI


Monday, 2 March 2015

Ibnu Kathir Mencari Melayu Didalam Bani Tamim


Ibnu Kathir

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Cendekiawan Islam
Zaman Kegemilangan Islam
Nama:Ismail bin Kathir
Gelaran:Ibnu Kathir
Lahir:702 H/1301 M
Wafat:774 H/1373 M
Mazhab:Syafii / Hanbali (kemudian)
Diilhami:Ibnu TaimiyahIbnu QayimAl-Mizzi, Al-Dhahabi
Ismail bin Kathir (Bahasa Arabابن كثير‎)‎ (1301–1373 M) ialah seorang ahli Muhaddith FaqihMufasir, dan Sejarawan Islam. Beliau dikenali sebagai Ibnu Kathir atau Ibn Kathir.

Biografi
Nama penuhnya Abu al-Fida, Imad ad-Din (Kunyah), Ismail bin Umar bin Kathir bin Daw bin Kathir bin Dir, asalnya al-Busrawi, kemudian ad-Dimashqi ash-Shafi'i dan juga al-Qurasyi. Beliau dilahirkan di Mijdal, sebuah kampung di luar kota Busra, terletak di sebelah timur Damsyik pada tahun 701 H. Beliau menerima didikan daripada Ibnu TaimiyahAl-MizziIbnu QayimAl-Dhahabi, Ibnu Al-Firkah, Isa bin Al-Mutim, Ahmed bin Abi-Talib, Ibnu Hajar, Baha Ad-Din Al-Qasim bin Muzaffar bin Asakir, Ibn Ash-Shirazi, Ishaq bin Yahya Al-Ammuddi, Zahriyyah Shaykh, dan Muhammad bin Zarrad.

Jawatan-jawatan rasmi

Selepas tamat pengajian beliau mendapat jawatan rasmi pertama pada tahun 1341 M apabila beliau menyertai sebuah suruhanjaya bagi menyiasat bidaah. Kemudian beliau mendapat pelbagai jawatan separa rasmi yang berpuncak dengan jawatan profesor (ustaz) di Masjid Agung Damsyik pada Jun/Julai 1366 M.[1]

Pencapaian kesarjanaan

Ibnu Kathir menulis sebuah tafsir al-Quran yang sangat masyhur bertajuk Tafsir al-Qur'an al-Azim yang mengaitkan Hadis Nabi Muhammad SAW serta para Sahabat RA kepada al-Quran dalam penjelasan tafsirnya. Tafsir ibn Kathir terkenal di seluruh dunia Islam dan juga dalam kalangan Muslim di dunia Barat.
Ibnu Kathir terkenal dengan daya ingatannya yang kuat berkaitan dengan Hadis-hadis Nabi Muhammad dan seluruh al-Quran. Beliau juga terkenal sebagai kadi, pakar sejarah, dan juga sebagai seorang muhaddith dan mufasir. Ibnu Kathir melihat dirinya sebagai seorang sarjana Mazhab Syafii. Ini diperikan dalam dua buku karangannya, satu daripadanya berjudul Tabaqaat ah-Shafa'iah, atau "Kelas-kelas Pengikut Imam Syafii".
Karyanya telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa.

Kehidupan kemudian dan kematian

Ibnu Kathir menjadi buta pada usia tua.[1] Beliau menganggap keadaan ini sebagai hasil usaha beliau sehingga larut malam terhadap Musnad Imam Ahmad bin Hanbal—Ibnu Kathir mencuba untuk mengatur Musnad mengikut urutan tajuk dan tidak mengikut urutan perawi.
Ibnu Kathir meninggal dunia pada 774 H/Februari 1373 M di Damsyik.

Karya

Enam belas karya bertulis dicatakan, dan 11 daripadanya dicetak dan dapat diperoleh.

Ibnu Kathir Mencari Melayu Melalui Hadith Rasullullah

ASAL USUL MELAYU : DARI BANGSA ISRAEL? 

Bangsa Melayu menurut ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah, berasal dari isteri ketiga Nabi Ibrahim a.s. yang bernama Siti Qanturah. Namun lebih disebut dalam sejarah atau bahasa lama, Keturah yang bererti harum, wangi baik budi pekerti. Jika Bani Israil adalah dari Nabi Ishaq, dan bangsa Arab adalah dari Nabi Ismail, bangsa melayu adalah dari Siti Qanturah atau lebih dikenali sebagai Bani JAWI. 

Disebut di dalam kitab Ibnu Kathir, JAWI ini bererti yang meyakini Tuhan yang Esa, dan erti lainnya ialah jauh. Jawi yang dikatakan jauh itu berasal dari kalimah arab yang bermakna, 'angin' (jawwu). Ini merujuk kepada betapa jauhnya kedudukan mereka dengan bani Israel dan bangsa arab di sekitar Timur Tengah ini. Bangsa melayu, juga dikenali sebagai Jawi (yang kemudian bertukar/terkenal dengan jawa) adalah bangsa yang disimpan. Bagi yahudi, mereka lebih kenali sebagai bangsa yang hilang. 

'Hilang' kerana 'saudara' mereka dari ibu ke tiga ini tidak dapat dihubungi, tidak tahu di mana berada. 'Hilang' juga kerana mereka mahu menyembunyikan bahawa saudara mereka ini akan menerajui empayar dan menguasai bumi atas nama Islam. Jadi, apa kaitan Jawi, bangsa yang hilang, bangsa yang disimpan, bangsa dari timur, yang berhidung peset ini dengan kebangkitan Islam ke dua ini? 

Sebenarnya, bangsa ini adalah bangsa yang disebut di dalam hadis Nabi s.a.w., “Satu kaum dari Timur (Pemuda Bani Tamim dan ikhwan) akan muncul, kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Al-Mahdi.” Menurut ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah, kaum dari timur dan timur yang dimaksudkan ialah, bangsa melayu dari Tanah Melayu. Ini tidak menghairankan, kerana mereka memang dipersiapkan. Bukan sahaja mereka dari keturunan Jawi yang hilang itu, bahkan mereka adalah keturunan Ahlul Bait dan para sahabat. 

Ini juga adalah doa Nabi Ibrahim kepada keturunannya yang tidak diberikan Nabi atau Rasul dikalangan mereka, namun cahaya Nabi dan Rasul ada bersama mereka. “Ya Tuhan kami, utuskanlah di kalangan mereka seorang Rasul yang membacakan ke atas mereka ayat-ayat Engkau dan mengajar mereka kitab dan hikmah dan menyucikan mereka, sesungguhnya Engkau Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Ya Tuhan kami kurniakanlah dari isteri-isteri kami dan zuriat keturunan kami seorang penyejuk mata dan jadikanlah kami pemimpin dari orang-orang yang bertakwa.” Doa Nabi Ibrahim diperkenankan Tuhan, lalu baginda mengarahkan anak-anaknya dari Siti Qanturah ini tetaplah di timur. 

Baginda dikhabarkan bahawa walaupun tiada Nabi atau Rasul dikalangan mereka, Tuhan akan mengutuskan pemimpin yang bertaraf Nabi dan Rasul, yang membawa cahaya Nabi dan Rasul, namun dia bukanlah Nabi atau Rasul. Maka sesuailah dengan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. tentang Imam Mahdi dan Putra Bani Tamim bahawa mereka bukanlah Nabi dan Rasul, namun tanggungjawab dan tugas Nabi dan Rasul itulah yang ditanggung mereka. 

Copy and WIN : http://bit.ly/copynwin

Kisah Bani Jawi Dalam Tafsir Ibnu Kathir & Ibnu Athir


ISTANA NEGARA - Kediaman Khalifah Islamelayu

 Bangsa Melayu adalah teras yang utuh bagi Bani Jawi yang berketurunan terus dari nabi Ibrahim a.s.
Kitab Yahudi KUNO
Kisah Bani Jawi ini terdapat di dalam kitab Tafsir Ibnu Kathir dan Ibnu Athir, begini ceritanya. Anak-anak nabi Ibrahim dari Siti Qanturah/Keturah(dialek Hebrew) datang kepada bapanya Ibrahim tadi dengan perasaan sedih dan berkata "Wahai bapa kami, tidak adakah dari kalangan kami seorang Rasul pun yang diutuskan? Kalau begitu darjat kedudukan kami jauh daripada darjat bapa kami, tidaklah seperti saudara-saudara kami dari nabi Ishak yang dijanjikan kemenangan ke atas mereka dengan diutuskan ramai rasul di kalangan mereka."

Nabi Ibrahim mendiamkan diri kerana Jibril masih tidak menurunkan wahyu mengenai anak-anaknya di kalangan anak-anak Qanturah yang digelar Jawi itu. Perasaan sedih dan rendah diri anak-anak Jawi itu berlarutan begitu lama oleh kerana semua berita dari suhuf Ibrahim banyak mengisahkan tentang Ishak, Yaakub dan anak cucu mereka yang memiliki mertabat Rasul Pilihan. Begitu juga mengenai Ismail yang akan lahir dari keturunannya seorang Nabi dan Rasul Pilihan Allah, penutup segala Nabi dan Rasul yang teragung dan bangsanya yang dimuliakan.

Nabi Ibrahim sering berdoa demi mendengar pengaduan anak-anak Jawi-nya sambil diaminkan oleh mereka "Ya Tuhan kami, utuskanlah di kalangan mereka seorang Rasul yang membacakan ke atas mereka ayat-ayat Engkau dan mengajar mereka kitab dan hikmah dan menyucikan mereka, sesungguhnya Engkau Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Ya Tuhan kami kurniakanlah dari isteri-isteri kami dan zuriat keturunan kami seorang penyejuk mata dan jadikanlah kami pemimpin dari orang-orang yang bertakwa."

Siti Qanturah dalam kitab Yahudi KUNO
Begitulah sayu doa nabi Ibrahim a.s. sehingga Jibril datang dan memberi perkhabaran "Wahai Ibrahim, Khabarkan berita gembira ini kepada anak-anakmu dari Qanturah bahawa mereka memperolehi satu darjat di sisimu di dalam Firdaus dan perintahkan kepada mereka untuk pergi ke Timur dan sempurnakanlah agama Islam yang engkau sampaikan yang belum sempat menyempurnakannya. Mereka akan kembali di akhirat kelak cahaya mereka seperti cahaya anbiya dan rasul sedangkan mereka bukan anbiya atau pun rasul."

Perasaan gembira nabi Ibrahim jelas kelihatan dengan wajahnya yang bercahaya gilang gemilang dan memanggil semua anak-anaknya dari Siti Qanturah, Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, Shuah, anak-anak Jokshan; Sheba dan Dedan. Kata ibrahim "Wahai anak-anakku, bergembiralah bahawa kamu semua akan memperolehi cahaya para anbiya dan para rasul dan pergilah kamu ke Timur. Aku telah meninggalkan satu kaum di sana semasa diperintahkan oleh Allah meninggalkan Hajar dan Ismail dan kemudian aku diperintahkan untuk kembali ke Plastine. Selama 9 tahun kaum itu aku seru kepada agama Allah dan belum sempat aku sempurnakannya, maka di atas bahu kamu ke serahkan tugasku ini."

Dikhabarkan bahawa nabi Ibrahim a.s. telah pergi berdakwah ke Tibet dan Burma selama 9 tahun meninggalkan anak yang masih kecil Ismail bersama ibunya Siti Hajar di suatu padang pasir yang tandus. Apabila kembali kerana diperintahkan oleh Allah baginda melihat anaknya sudah besar berumur 9 tahun dan di padang pasir yang tandus itu telah menjadi sebuah perkampungan orang-orang Jurhum dari Yaman seperti dalam kisah pengorbanan nabi ibrahim a.s. Terdapat juga air telaga dari kesan tumit kaki nabi Ismail yang dinamakan telaga Zamzam.


Kisah Bani Jawi tersebut jelas dikhabarkan di dalam Tafsir Ibnu Kathir dan Ibnu Athir. Penyempurnaan agama Allah yang dipikul oleh Bani Jawi telah mengangkat mertabat mereka ke setinggi-tinggi mertabat Rasul di syurga Firdaus walau pun mereka bukan Rasul.

Oleh itu, wahai kaumku ! sedarilah tentang asal usul keturunanmu dan bangsa tidak akan dapat dipisahkan dari umat manusia kerana Allah telah memaktubkannya di dalam Al-Quran bertujuan untuk saling mengenali tetapi yang paling mulia dari sesuatu bangsa itu ialah yang paling bertakwa.

Allah telah memaktubkan Quraish dengan kemuliaan mereka diutuskan nabi yang terunggul sekali. Agama Allah dibawa atas tiket kaum sebelumnya oleh Bani Israil sehingga memuliakan mereka dan memertabatkan mereka. Maka di atas tiket kaum Bani Jawi Allah mengangkat agama nabi Ibrahim dan memuliakan Bani Jawi.

Kini Bani Jawi perlu bangkit atas millat Ibrahim membawa agama yang satu dan janganlah berpecah-belah dalam millat Ibrahim. Agama yang diwahyukan kepada nabi Muhammad s.a.w. itu adalah agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa ialah agama yang satu atau Agama Tauhid menyeru manusia kepada keesaan Allah. Dengan itu sesuatu kaum akan dimuliakan dan dimertabatkan dengan agama ini seperti firman Allah;


وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ


النور: ٥٥


"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik." An-Nur 55

Marilah wahai kaumku Bani Jawi ! Bangunlah dari tidur lenamu ! Jangan kamu menjejaki langkah kaum yang binasa seperti yang dinyatakan oleh Allah di dalam kitabNya lebih banyak mengenai kerosakan dan kebinasaan kaum Bani Israil. Mereka dihalau dari tanah tumpah darah mereka oleh musuh yang sangat kuat oleh kerana perbalahan yang berlaku di kalangan mereka sendiri dan mengabaikan keesaan Allah dan penyatuan ummah.
Bacalah surah Al-Baqarah kalau kamu seoarang pemimpin kerana Rasulullah s.a.w. melantik ketua orang yang memahami surah Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat cerita kaum Bani Israil yang melakukan pelbagai kerenah terhadap rasul-rasul dan nabi-nabi mereka. 


Kaum Bani Jawi juga banyak persamaan dengan kerenah Bani Israil kerana ada persamaan DNA dengan Manashe bein Joseph (dialek Hebrew), anak nabi Yusuf cucu kepada nabi Yaakub. Nabi Yaakub digelar Israil dan anak-anaknya adalah Bani Israil. Manashe cuci tangan dari perbalahan bapa-bapa saudaranya terhadap Yusuf dan berhijrah ke Timur . Terdapat satu pertembungan DNA Bani Jawi dengan Manashe ketika baginda berkahwin dengan perempuan Bani Jawi dan membina empayar yang luas sehingga diwarisi oleh cicitnya Iskandar Zulkarnain.

Lihat statement di National DNA Analysis Center Central Forensic Science Laboratory 30 Gorachand Road, Kolkata – 700014 India.

Abstract

Background
The Kuki-Chin-Mizo population comprising traditionally endogamous tribal groups residing inthe state of Mizoram, India claim their descent from the ten lost tribes of Israel that were exiled by the Assyrians. To ascertain their oral history, we analysed DNA markers comprising 15 autosomal microsatellite markers, 5 biallelic and 20 microsatellite markers on Y-chromosome and the maternally inherited mitochondrial DNA sequence variations on 414 individuals belonging to 5 tribal communities from Mizoram (Hmar, Kuki, Mara, Lai and Lusei). The
genetic profiles obtained were compared either with populations sharing Jewish ancestry orwith local populations along the probable route of migration of the Jewish ancestry claimantMizoram tribes.

Results
Y-STR analyses showed absence of the Cohen Modal Haplotype, the genetic signature ofCohanim origin. Y-chromosomal biallelic marker analyses revealed the presence of East andSoutheast Asian-specific lineages and absence of haplogroup J predominant among Jewishpopulations. The mitochondrial DNA sequence analyses however revealed traces of geneticelatedness between the Jewish ancestry claimant Mizoram tribes and Near Eastern lineages.
Autosomal analyses showed moderate degree of genetic differentiation among the differentMizoram tribes.


Conclusions
Migration of the lost tribes through China resulting in subsequent genetic admixture over along period of time has probably diluted the extant gene pool of the Kuki-Chin-Mizopopulation. Although their paternal lineages do not exhibit any trace of Jewish ancestry, incidence of maternal Near Eastern lineages among the Mizoram tribals suggests their claim toJewish ancestry cannot be excluded.

Background
Contemporary Jewish communities spread across Asia, Europe and North Africa trace their origins to ancient Judea and Israel. However, historical records that attribute these Jewishpopulations to the early dispersals from ancient Israel are often under dispute. Moreover, theorigins of a number of minority populations that claim Jewish ancestry are seldom welldocumented. Prolonged geographic separation of these groups has led to variations in religious practices and languages that fail to throw up similarities that would indicate shared ancestries.


Interactions with local populations have also contributed towards diluting the purportedancestry of these Jewish populations. The Kuki-Chin-Mizo population inhabiting the northeastern state of Mizoram in India, claim to be descendants of one of the ten lost tribes of Israel. Although historical records attributing to their Jewish ancestry are absent, their oral traditions and socio-cultural procedures present striking parallelism with Judaism. 


According to their oral history, these tribes are said to have entered Mizoram, India from adjacent Myanmar. Although ethnicallythey are of Mongoloid descent and speak Tibeto-Burman languages, their tradition ascribestheir origin to B’nai Menashe – a remnant of the ancient Israelite tribe of Menasseh. Further support arises from their socio-cultural and oral histories:


1. The tribes observe 3 festivals in a year similar to Jews.


2. Funeral rites, birth and marriage ceremonies of the tribes reflect analogy with ancient
Judaism.


3. Local legend describes presence of scattered remnants of the lost Jewish tribe of Menashe more than 1,000 years ago in a cave in China that then made its way acrossThailand into India.


According to Hranglien Songate [1], the tribes entered China after passing through Afganistan and Baluchistan. The ten lost tribes: Reuven, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Ephrain, Menasseh and Levi of ancient Israel were taken up as captives by Assyrians in 722 BC and taken to Persia following their exile in 457 BC. 


In 331 BC when Alexander the Great conquered Persia, Afghanistan and India, these tribes were sent away to Afganistan and other countries. The later migrations are said to have taken place eastwards through Hindukush until they reached the Tibetan region and China. In China, they were forced to serve as slaves.


Thus the process of assimilation and subjugation had started and the forefathers of the Kuki-Chin-Mizo population are believed to be those who had resisted the assimilation and had madetheir way south through Thailand to Burma, India and Bangladesh. According to oraltestimonies only a small part of the current Kuki people are originally related to the tribe ofMenashe. The descendants of Menashe are supposed to have been assimilated by Kukiinvaders at the end of 15th century in northeastern India [2].

Baca kenyataan DNA→pdf-The Tribe Of Manasseh Ben Joseph.....dan cuba nafikan jika anda sudah tidak mahu lagi MENGAKU MELAYU itu BANGSA yang HEBAT dan TERAHSIA......

  

Cacatan: MALA'yu Deutro adalah istilah yang digunakan para sejarawan modern, untuk mengindentifikasikan Bani Jawi, dimana Ibnu Athir menerangkan bahwa Bani Jawi adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim Alayhis Sallam. 

Keterangan Ibnu Athir ini semakin nyata, ketika baru`baru ini, dari penelitian dan kajian Profesor Universiti Kebangsaaan Malaysia (UKM), diperoleh data bahwa: Di dalam darah DNA MALAyu (Malay), terdapat 27% peratus Variant Mediterranaen: (merupakan DNA bangsa`bangsa EUROSemitik). 

Malay DNA: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/humu.9103/pdf Variant Mediterranaen sendiri terdapat juga di dalam DNA keturunan Nabi Allah Ibrahim Alayhis Sallam yang lain seperti: Terdapat pada bangsa Arab dan bani Israil. Kajian ini juga didukung oleh fakta fakta ilmiah. the lost fragrance in the promised land! ‘But while he was still living, he gave Gifts to the sons of his wife (Keturah)’ (Genesis 25:6) 

Kajian dari penyelidik Pusat Pengajian Sains Kesihatan, Universiti Sains Malaysia (USM): Dr Zafarina Zainuddin. Wednesday, March 3, 2010 The Ultimate Guide for Hidden & Forbidden Knowledge Sehingga ke hari ini, para cendekiawan, pengkaji sejarah, pakar antropologi dan ahli geneologi masih berdebat dan mencari`cari dari manakah datangnya satu bangsa yang dipanggil MALAyu ini.  R.H. Geldern ialah seorang ahli prasejarah dan menjadi guru besar di Iranian Institute and School for Asiatic Studies telah membuat kajian tentang asal usul bangsa MALAyu (Malay).

BANGSA yang hebat ini sedang di RUNTUHKAN oleh bangsanya sendiri yang sanggup menjadi PENGKHIANAT bersekongkol dengan KAFIRUN Pendatang........


Daulat Tuanku....Daulat Tuanku....Daulat TuankuKEISTIMEWAAN & KELEBIHAN BANI TAMIM 

Berikut adalah rumusan yang dapat di catatkan berdasarkan hadith dan pandangan ulama’ berkaitan keistimewaan Bani Tamim: 

1. Rasul amat memuliakan Bani Tamim 
2. Rasul mengkagumi Bani Tamim pada hayat Baginda 
3. Rasul menegah memburuk-buruk Bani Tamim 
4. Rasul menyuruh mencintai Bani Tamim 
5. Abi Hurairah tidak pernah sekali pun memarahi Bani Tamim 
6. Kelompok yang paling ramai dimasukkan ke dalam syurga atas jalan syafaat. 
7. Bila dikatakan mereka adalah antara umat Baginda Rasul SAW yang paling ramai memasuki syurga atas jalan syafaat; bermakna kelompok Bani Tamim ini amat bersandar dengan berkat Rasulullah SAW, Imam Mahdi dan Fata At-Tamimi. Justeru itu tidak hairan kelompok Bani Tamim inilah yang paling serius dalam menghayati konsep tabarruk dan tawassul. 
8. Berjiwa besar 
9. Amat berpegang dengan sunnah 
10. Menjelaskan kebenaran mimpi / mempunyai pengalaman rohaniah 
11. Tetap pendirian. 
12. Keyakinan mereka tetap tidak mudah digoyang atau diganggu gugat 
13. Suku arab yang paling banyak percampurannya dengan bangsa yang lain dari bangsa arab (ajam) 
14. Paling fasih berbahasa Arab di kalangan bangsa arab. Ini menandakan Bani Tamim akan mempelopori uslub dakwah melalui bidang seni suara bahkan kemerduan suara Bani Tamim inilah yang akan dapat menundukkan bangsa-bangsa yang lain bagi menerima Fata At-Tamimi dan Imam Mahdi. 
15. Qabilah yang nasabnya tidak lagi dapat dikenal pasti secara keseluruhan berbanding Ahlil Bait Rasulillah SAW 
16. Jaminan nasab keturunan Bani Tamim tidak akan terputus hingga akhir zaman (berdasarkan hadith mereka amat memusuhi Dajjal) 
17. Suku bangsa arab yang disimpan untuk berperanan diakhir zaman seiring dengan suku Quraisy; mengesahkan isyarat hadith Fata At-Tamimi akan seganding dengan Imam Mahdi. 
18. Ketegasan dalam menentang Dajjal menunjukkan pemimpin akhir zaman akan muncul dari Bani Tamim. 
19. Tebaran ahli keluarga Bani Tamim telah merata ke seluruh dunia 
20. Fata At-Tamimi disembunyikan melalui perkahwinan campur dengan bangsa ajam 
21. Pilihan Tuhan bagi suku ini yang akan memerangi Dajjal menandakan Bani Tamim akan berperanan penting di akhir zaman sebelum dan selepas kedatangan Imam Mahdi 
22. Munculnya Fata At-Tamimi dari kelompok mereka yang akan menjadi orang kanan Imam Mahdi. 
23. Di datangkan kerajaan Bani Saud yang berfahaman Wahabi untuk melindungi Bani Tamim yang dipilih Tuhan. (Ibnu Taimiyah dan Muhammad Ad. Wahhab dari Bani Tamim) 24. Kerajaan Wahabi menyebar luaskan maklumat berkaitan Bani Tamim 
25. Hadith-hadith dan riwayat yang dikeluarkan oleh golongan Wahabi tentang Bani Tamim tidak dapat dipertikaikan lagi kerana mereka begitu tegas dalam penggunaan hadith yang sahih atau hasan. 
26. Bani Tamim merupakan kelompok yang mempunyai kecerdikan dan berkeupayaan memimpin serta mengatur strategi perjuangan. Para ahli ilmu mengakui kecerdikan anak-anak dari keturunan Bani Tamim. 
27. Pembela kebenaran diakhir zaman 
28. Jelas cita-cita. 
29. Mempunyai matlamat perjuangan yang jelas dan mampu mencapainya 
30. Qabilah yang menjadi tunggak bangsa arab 
31. Qabilah yang paling ramai dan tersohor 32. Banyak menerima bantuan secara rohaniah 33. Bila dikatakan mereka adalah antara umat Baginda Rasul SAW yang paling ramai memasuki syurga atas jalan syafaat; bermakna kelompok Bani Tamim ini amat bersandar dengan berkat Rasulullah SAW, Imam Mahdi dan Fata At-Tamimi. Justeru itu tidak hairan kelompok Bani Tamim inilah yang paling serius dalam menghayati konsep tabarruk dan tawassul. 
34. Terkenal sebagai kelompok yang menguasai pemerintahan negara di mana saja mereka berada 
35. Mereka menjadi golongan atasan dan bangsawan di dalam masyarakat 
36. Mereka dihormati dan dimuliakan
37. Amat gigih dalam perjuangan di medan jihad dan dilapangan dakwah 
38. Terkenal gagah berani di medan perang. 
39. Banyak terlibat dalam peperangan dan penerokaan wilayah Islam. Panglima Islam yang membunuh Panglima Rustum (Parsi) dlm perang Al-Qadisiyah ialah Panglima Zuhrah Ibni Hawiyyah As-Sa’adiey dari Bani Tamim. 
40. Bani Tamim boleh dikenali diakhir zaman melalui penglibatan mereka dalam perjuangan kebenaran yang diasaskan melalui uslub dakwah tidak dalam bentuk yang lain. 
41. Kelompok yang suka mengembara 
42. Kelompok yang banyak bergelanggang di medan dakwah ke seluruh pelusuk dunia 
43. Kelompok yang paling menonjol berpegang dengan perjuangan kebenaran diakhir zaman 
44. Kelompok yang menguasai bidang ilmu dunia dan akhirat sepanjang zaman. 
45. Terdapat bukti di sepanjang sejarah, ramainya ulamak besar dari Bani Tamim 
46. Menjadi tempat rujuk di dalam masyarakatnya 
47. Amat serius dalam pengamalan Islam 
48. Kelompok Bani Tamim lebih ramai berpegang kepada fahaman Ahli Sunnah Waljamaah berbanding Wahabi, Cuma Wahabi tertonjol kerana penguasaan mereka terhadap kerajaan Bani Saud (Saudi)

AMUKANMELAYU - Aki sering di permudahkan mencari diriku sendiri.......dan Aki sering terjumpa Islamelayu apabila mencari Bani Tamim....