,مليسيا دان اسلام بوکن ميليک اورڠ ڤوليتيک
, مک ڤرجواڠن اݢام تتڤ دڤرجواڠکن اوليه اومت اسلام دري بيدڠ يڠ لاءين
سام اد كامي منڠ اتاو كامي ماتي

PERJALAN HAJI AKI


Wednesday, 4 July 2012

PERANG POLITIK ULAMAK DAN UMARAK.....habis tergadai Ugamabangsa


Wasiat terakhir Rasulullah


Khutbah Terakhir Nabi Muhammad S.A.W

Sabda Rasulullah sal-lallahu
‘alaihi wasal-lam, iaitu wasiat terakhirnya semasa memberi khutbah (bukan membaca khutbah) kepada sahabah sahabah dan pengikutnya, pada 9hb. Zulhijjah Tahun 10 Hijriah di Lembah Uranah, Gunung Arafah.
Berwaspada lah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara perkara besar, maka berjaga jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara perkara kecil.

Wahai maanusia dengarlah bersungguh sungguh katakata ku ini,sembahlah ALLAH, dirikan sembahyang lima kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadhan,dan tunaikan zakat dan harta kekayaan kamu, kerjakan ibadah Haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap Mulim adalah saudara kepada Muslim yang lain.


Olh itu wahai maanusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah di sampaikan kepada kamu.
Sesunguhnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikut kedua keduanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. itulah Al-Quran dan Sunnahku. hendaklah orangorang yang mendengar ucapanku, menyampaikannya kepada orang lain, dan hendaklah orang lain itu menyampaikan pula kepada yang lain.
Semoga yang terakhir lebih memahami kata kataku dari mereka yang mendengar terus dari ku.Saksikan ya-ALLAH, bahawasanya telah aku sampaikan risalah MU kepada hamba hamba MU.Allah Azza waJalla telah beberapa kali memberi peringatan dan amaran dalam al-Qur’an berkaitan hubungan kita dengan orang bukan Islam, (khususnya untuk China dan India di Malaysia)  antaranya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil musuhKu dan musuh kamu menjadi teman rapat, dengan cara kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita rahsia orang-orang mukmin) dengan sebab hubungan baik dan kasih mesra yang ada di antara kamu dengan mereka, sedang mereka telah kufur ingkar terhadap kebenaran (Islam) yang sampai kepada kamu. [al-Mumtahanah 60:01]


Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat, kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain; dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya ia adalah dari golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim.[al-Maidah 5:51]
Seterusnya Allah Subhanahu waTa’ala memberi peringatan bahawa orang-orang bukan Islam, khususnya Yahudi dan Nasrani tidak akan sekali-kali berpuas hati dengan umat Islam dan agama Islam kecuali apabila mereka berjaya menarik umat kepada kekafiran atau ke arah agama mereka sendiri. Firman Allah:


Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan dari kalangan kamu menjadi "orang dalam" (yang dipercayai). Merekatidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telahpun nyata (tanda) kebencian mereka pada pertuturan mulutnya, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu (mahu) memahaminya. [‘Ali Imran 3:118]


Dan mereka (orang-orang kafir itu) sentiasa memerangi kamu hingga mereka memalingkan kamu dari agama kamu kalau mereka sanggup (melakukan yang demikian). [al-Baqarah 2:217]
Jika mereka dapat menguasai kamu, nescaya mereka menjadi musuh yang membahayakan kamu, dan mereka akan membebaskan tangan mereka dan lidah mereka terhadap kamu dengan kejahatan, serta mereka suka kalaulah kamu juga menjadi kafir (seperti mereka). [al-Mumtahanah 60:02]
Banyak di antara Ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri, sesudah nyata kepada mereka kebenaran. [al-Baqarah 2:109]


Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu sehingga engkau menurut agama mereka. Katakanlah (kepada mereka): Sesungguhnya petunjuk Allah (agama Islam) itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya (wahyu yang memberi) pengetahuan kepadamu (tentang kebenaran), maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah (sesuatupun) yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepada mu. [al-Baqarah 2:120]

Lebih memburukkan adalah apabila orang bukan Islam diberi tumpuan manakala orang Islam dibelakangkan:


(Iaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Tidaklah patut mereka mencari kekuatan dan kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu, kerana sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan itu semuanya ialah milik Allah.
Dan sesungguhnya Allah telahpun menurunkan kepada kamu (perintah-Nya) di dalam Kitab (Al-Quran), iaitu: apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah diingkari dan diejek-ejek (oleh kaum kafir dan munafik), maka janganlah kamu duduk dengan mereka sehingga mereka masuk kepada memperkatakan soal yang lain; kerana sesungguhnya (jika kamu melakukan yang demikian), tentulah kamu sama seperti mereka. Sesungguhnya Allah akan menghimpunkan sekalian orang munafik dan orang kafir di dalam neraka jahannam. [an-Nisaa’ 4:139-140]


Selain itu Rasulullah sallallahu-alaihi-wasallam pernah berpesan kepada umatnya:
Janganlah bertanya kepada Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) berkenaan apa-apa kerana sesungguhnya mereka tidak akan dapat memberi petunjuk kepada kamu apabila mereka sendiri dalam kesesatan. Jika kamu menerima dari mereka sesuatu, sama ada kamu akan mempercayai apa yang batil atau menolak apa yang hak.[2]


Amaran-amaran serta peringatan-peringatan Allah Subhanahu waTa’ala di atas jelas melarang kita daripada menjadikan orang-orang bukan Islam, khususnya kaum Yahudi dan Nasrani, menjadi teman rapat. Terjemahan teman rapat dalam dua ayat pertama di atas adalah dari perkataan auliya' yang berasal dari kata dasar wali. Ia bererti, sebagaimana konteks ayat, melarang kita dari menjadikan mereka sebagai teman setia, teman seperjuangan, sekutu, rakan perjanjian dan tempat bergantung keyakinan dan pertolongan. Orang-orang bukan Islam tersebut cenderung menarik umat Islam ke arah kekafiran dengan menabur pelbagai benih keraguan dan syak wasangka ke atas dasar-dasar ajaran Islam.
Apabila telah jelas hal ini, maka sudah tentu terlarang bagi kita umat Islam untuk mempercayai dan menyakini sarjana-sarjana orientalis, atau lebih tepat ulama’-ulama’ bukan Islam dalam kajian dan rumusan mereka terhadap ilmu-ilmu Islam. Lebih terlarang adalah mempercayai mereka dan mengenepi ulama’-ulama’ Islam sendiri, seperti menyakini hujah-hujah mereka yang meragui kesahihan hadis dan mengingkari hujah-hujah ulama’ Islam yang membenarkan hadis.
Terdapat dua perkara tambahan yang perlu diterangkan:
Pertama:
Kita tidak menolak pengkajian, penyelidikan dan hujah-hujah ilmiah sarjana orientalis secara mutlak dan menyeluruh. Kita mengalu-alukan sikap rajin, kerja keras dan minat mendalam mereka kepada agama Islam kerana ini merupakan salah satu cara yang memungkinkan mereka menerima Islam. Malah tidak dinafikan juga bahawa kita sendiri adakalanya mempelajari beberapa perkara baru hasil dari penemuan mereka. Sikap kita yang benar dalam hal ini adalah menerima apa yang betul dan menolak apa yang salahsetelah dilakukan semakan dan penetilian semula secara adil dan saksama. Yang ditegah adalah sikap sesetengah kita yang secara gelojoh menerima seratus-peratus hujah sarjana orientalis dan menolak sepenuhnya hujah sarjana Islam tanpa sebarang kajian ilmiah mahupun perbandingan lanjut. Inilah sikap negatif yang perlu diperbetulkan tanpa sebarang kelengahan.
Kedua:
Penghujahan ayat-ayat di atas tidaklah bermakna bahawa Islam melarang umatnya dari berurusan dan berinteraksi dengan orang-orang bukan Islam. Kita hanya dilarang berurusan dalam perkara yang bersangkutan dengan agama, pengecualian ini terkandung dalam salah satu ayat yang dinukil di atas:
Dan sesungguhnya Allah telahpun menurunkan kepada kamu (perintah-Nya) di dalam Kitab (Al-Quran), iaitu: apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah diingkari dan diejek-ejek (oleh kaum kafir dan munafik), maka janganlah kamu duduk dengan mereka sehingga mereka masuk kepada memperkatakan soal yang lain; kerana sesungguhnya (jika kamu melakukan yang demikian), tentulah kamu sama seperti mereka. Sesungguhnya Allah akan menghimpunkan sekalian orang munafik dan orang kafir di dalam neraka jahannam. [Maksud surah an-Nisaa’ 4:140]


Perhatikan pengecualian dalam ayat di atas: ......sehingga mereka masuk kepada memperkatakan soal yang lain...... . Ayat di atas jelas melarang umat Islam daripada duduk sama, yakni mengikuti dan bersubahat dengan orang-orang bukan Islam jika mereka mempermain-mainkan kitab al-Qur’an – umumnya termasuk mempersendakan agama Islam – kecuali apabila mereka menukar subjek perbincangan kepada selain yang berkaitan dengan al-Qur’an dan agama Islam.
Keterangan di atas diperkuatkan lagi oleh ayat berikut:
Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu), dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.


Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama (kamu), dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, serta membantu (orang lain) untuk mengusir kamu. Dan (ingatlah), sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. [al-Mumtahanah 60:8-9]
Selain dari urusan agama, Islam membebaskan umatnya untuk berurusan, berinteraksi, menerima pakai dan mengambil manfaat dari apa jua hasil tangan orang-orang bukan Islam. Islam tidak menyuruh umatnya untuk membenci kaum yang berlainan agama sehingga berlaku tidak adil kepada mereka, sepertimana tegas Allah Subhanahu waTa’ala:
Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran; dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. [al-Maidah 5:08]
Sekalipun terhadap kaum Yahudi dan Nasrani, Allah Subhanahu waTa’ala menyuruh kita umat Islam untuk berinteraksi dengan mereka dengan cara yang sebaiknya, kecuali apabila mereka membuka langkah menzalimi dan mendahului dengan kekejaman. Firman Allah:


Dan janganlah kamu berbahas dengan Ahli Kitab melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali orang-orang yang berlaku zalim di antara mereka. [al-Ankabut 29:46]
Perbandingan antara ayat-ayat di atas jelas menunjukkan bahawa larangan Islam terhadap orang-orang bukan Islam bukanlah mutlak dalam semua urusan tetapi hanya kepada apa yang berkaitan dengan urusan agama. Perkara ini juga dapat dilihat dalam hadis Rasulullah sallallahu-alaihi-wasallam yang disebut sebelum ini: Janganlah bertanya kepada Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) berkenaan apa-apa kerana sesungguhnya mereka tidak akan dapat memberi petunjuk kepada kamu apabila mereka sendiri dalam kesesatan. Jika kamu menerima dari mereka sesuatu, sama ada kamu akan mempercayai apa yang batil atau menolak apa yang hak. Perkataan petunjuk dankesesatan yang digunakan oleh Rasulullah dalam hadisnya ini jelas menunjukkan bahawa yang dimaksudkan beliau adalah dalam urusan agama sahaja, bukan selain itu. Sebelum ini juga telah dinukil hadis baginda (lihat Bhg A, Hujah ke-20) yang menganjurkan umat Islam mencari dan memanfaatkan ilmu dari mana sahaja mereka memperolehinya termasuk dari orang-orang bukan Islam: Kalimah al-Hikmah ialah barangan orang Islam yang hilang, di mana sahaja kamu menjumpainya kamu kamulah yang lebih berhak terhadapnya.

amukanmelayu - tiada yang MUSTAHIL "BERSIH, LYNAS, GELOMBANG BIRU dan HIMPUNAN HIJAU adalah permulaan untuk "ANAK MUDA" membersihkan KESEMUA pemimpin yang ada kerana GAGAL menggunakan POLITIK untuk kebaikan raayat.