,مليسيا دان اسلام بوکن ميليک اورڠ ڤوليتيک
, مک ڤرجواڠن اݢام تتڤ دڤرجواڠکن اوليه اومت اسلام دري بيدڠ يڠ لاءين
سام اد كامي منڠ اتاو كامي ماتي

PERJALAN HAJI AKI


Saturday, 1 December 2012

اوس ...... ڤڠخيانة اد د مان٢

راملن نجيب.. کالاو تق ترڤيليه جادي چالون ڤرو اکن بويکوت دان لومڤت ڤرتي

 
 
ممتيق سديکيت ڤتيقن اينتيڤتي اوچڤن ڤنڠݢوهن ياب ڤريسيدن امنو داتوء سري نجيب يڠ منوتوڤ تيراي ڤرهيمڤونن اݢوڠ امنو 2012 سبنتر تادي، بلياو مراملکن 5 کموڠکينن يڠ اکن برلاکو جک سسأورڠ ڤميمڤين امنو ايت تيدق ترڤيليه سبڬـاي چالون ڤرو ک 13 ننتي.
ڤرتام - اکن سوکوڠ سڤنوهڽ
کدوا - اکن سوکوڠ سهاج...
کتيݢ - تيدق اکن بکرجا...
کأمڤت - سابوتج ڤرتي...!
کليما - لومڤت ڤرتي...! !
بلوݢ اموکنملايو ايڠين تاهو ، کڤد ڤميمڤين امنو يڠ برچيتا-چيتا اونتوق منجادي چالون ڤرو ک 13 ، اندا براد دکاتݢوري يڠ مان...
اموکنملايو - جاڠن ڤرتاروهکن استري کالاو تاکوت د خيانتي..........