,مليسيا دان اسلام بوکن ميليک اورڠ ڤوليتيک
, مک ڤرجواڠن اݢام تتڤ دڤرجواڠکن اوليه اومت اسلام دري بيدڠ يڠ لاءين
سام اد كامي منڠ اتاو كامي ماتي

PERJALAN HAJI AKI


Wednesday, 31 July 2013

SYIAH 11 - SEJARAH RAFIDHAH(SYIAH) DAN KECURIAN HAJARUL ASWADKaabah Palsu Syiah di Najaf, Iraq 

Sebelum kedatangan Islam, ada seorang Raja dari Yaman membina Ka'bah tiruan lalu mengangkat bala tenteranya ke Makkah untuk menyerang kota suci itu. Kisah ini terakam dalam surah al-Fiil.


Jika Tentera Abrahah yang menyerang Ka'bah itu menjadi musuh Allah tetapi kaum Syiah di Najaf yang membina Ka'bah ini tetap dianggap saudara seislam? Bukankah mereka melakukan perbuatan sama seperti Raja dari Yaman membina Ka'abah di Yaman dan menyerang Makkah dengan tujuan supaya Ka'abah di Mekah musnah dan orang akan pergi ke Ka'abah di Yaman? Ternyata jelaslah disini Syiah ini musuh Allah dan Rasul-Nya.http://3.bp.blogspot.com/_M0V00ISCmWE/SSg8_vJeCEI/AAAAAAAAAME/fe6U0IfBDmo/S240/ka%27bah+najaf.jpg
KAABAH - Penganut Syiah mempunyai KAABAHnya sendiri
Ka’bah Syiah tertulis nama Ali r.a di Najaf di Kufah, Iraq.

Mereka menyembah Ali bukan Allah s.w.t. Bandar Najaf digelar al-Najaf al-Ashraf (Najaf yang Suci). Sekaligus merupakan kota saingan kepada Makkah dan Bait al-Maqdis (qiblat pertama islam) di Palestin dua kota yang menjadi qiblat kepada umat islam. Apakah tujuan hadis-hadis palsu Syiah yang menyatakan tanah Karbala’ di Kufah lebih Afdal dari tanah Makkah ? Mengapakah tanah Karbala’ menyertai solat mereka?

Jika Abrahah pernah membuat satu Ka’bah di Yaman untuk menyaingi Baitullah al-Ka’bah di Makkah kita anggap sebagai orang yang sesat maka Syiah lebih jahat, sesat dan terkeluar dari Islam dengan sebab kejahatan mereka mencuri Hajar al-Aswad dibawa ke Najaf semasa daulah fatimiyyah berkuasa dahulu untuk ditambahkan kepada Qiblat mereka di Najaf.

Apakah tujuan mereka tawaf dan mengerjakan haji di Kufah di samping bertaqiyyah dating ke Makkah pada musim haji? Kita tanyakan kepada Syiah apakah tujuan marja’-marja’ kamu di Najaf dibawah pimpinan Ayatullah Sayyid Ali al-Sistani melakukan kerja-kerja terkutuk ini?


Terlampau memuliakan nama Ali, jika Kaabah suci yang asal dipenuhi ayat Quran, Kaabah Palsu Syiah dipenuhi nama Ali..
WAHAI KAUM SYIAH (RAFIDHAH) BERTAUBATLAH, KEMBALI KE AJARAN ISLAM YANG BENAR.


'Mayat' Imam Besar Khomeini Diaibkan Oleh Pengikutnya Sendiri..

Dia mati Dalam Keadaan Mayat Terjatuh 3 Kali Dan Peti matinya terbuka, Kafan yang menutupi Auratnya Terbuka Hingga ia Telanjang, Kenapa terjadi sehingga sedemikian rupa? Adakah Allah sedang menghinanya kerana ia mereka terlalu menghina RASULLULLAH dan sahabat-sahabatnya? Kenapa Allah membuka Aib2nya?

Nauzubillahiminzalik..

Bahkan sewaktu dulunya ia hidup, ia pernah berfatwa :
Barangsiapa yang meninggal lalu jenazahnya jatuh dari keranda jenazah maka dia termasuk dari penduduk neraka. Dan dalam fatwanya yang lain Khomeini mengatakan; salah satu dari tanda-tanda su'ul khatimah adalah jatuh dari keranda jenazah saat akan dikuburkan.

Dan lihatlah apa yang Allah lakukan atas khomeini, saat dia akan dikuburkan khomeini tiga kali jatuh dari keranda dan auratnya terbuka.

""Katakanlah, 'Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki, Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu." Ali Imran(26)
PERINGATAN DEMI PERINGATAN YANG DI LAFAZKAN OLEH RASULLULLAH MENGENAI RAFIDHAH(SYI'AH)

1. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas katanya "Aku mendengar Rasulullah saw bersabda "Akan muncul satu golongan di akhir zaman yang dinamakan Rafidhah. Mereka menolak Islam tetapi mendakwa Islam. Bunuhlah mereka kerana mereka adalah golongan musyrikun"(Ibnu Qutaibah, Ta'wilu Mukhtalifi al-Hadith, hal 56)

2. Diriwayatkan dari Zaid Bin Ali Zainal Abidin ia itu cucunda kepada Saidina Hussein dan bapa saudara Ja'far as-Sadiq, bahawa ketika Syiah mengemukakan kepadanya syarat sokongan mereka terhadap beliau, iaitu "Jika engkau berlepas diri daripada Abu Bakar dan Omar maka kami akan menyokong engkau tetapi jika engkau tidak berlepas diri daripadanya maka kami akan menolak engkau". Mendengar syarat mereka itu, Imam Zaid lantas berkata "Allahu Akbar! Ayahku telah menceritakan kepadaku bahawa Rasulullah saw telah bersabda kepada Ali ra "Sesungguhnya akan muncul satu golongan yang mendakwa cinta kepada kami. Mereka akan mempunyai gelaran-gelaran yang dapat dikenali melaluinya. Apabila kamu menemui mereka, bunuhlah mereka kerana mereka itu sebenarnya musyrikun" Kemudian Imam Zaid berkata "Pergilah kamu,kamu golongan Rafidhah (golongan yang dimaksudkan oleh Nabi kepada Saidina Ali dalam sabdanya itu)". (Nasywan al-Himyari, al-Huuru al-Ain, hal. 185)

3. Ali bin Abi Talib berkata "Rasulullah saw bersabda "Akan muncul satu golongan di akhir zaman yang dipanggil Rafidhah. Mereka menolak Islam" (Ahmad, al-Musnad, j.1, hal.103)

4. Imam az-Zahabi telah mengemukakan satu riwayat daripada Saidina Ali sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Hajar al-Haithami bahawa Saidina Ali berkata Rasulullah saw bersabda "Akan muncul di dalam umatku di akhir zaman nanti satu golongan yang dinamakan Rafidhah. Mereka menolak Islam". Imamad-Daraqutni mengemukakan hadis ini dengan sedikit tambahan iaitu Rasulullah saw berkata kepada Ali "Sekiranya kamu menemui mereka hendaklah kamu bunuhmereka kerana mereka adalah golongan musyrikun. Ali berkata "Aku bertanya Rasulullah saw "Apakah tanda yang ada pada mereka? Baginda bersabda "Mereka terlalu memuji-muji engkau dengan sesuatu yang tidak ada pada engkau dan mereka memburuk-burukkan para Sahabat" (Imam Ibnu Hajaral-Haithami, as-Sawa'iqu al-Muhriqah, hal 102)

5. Imam al-Bukhari juga mengemukakan hadis ini didalam kitabnya yang bernama "at-Tarikhu al-kabir" dibawah biografi Ibrahim bin Hasan dengan lafaz "Akan muncul satu golongan, gelaran mereka ialah Rafidhah. Mereka menolakagama" (al-Bukhari, at-Tarikhu al-Kabir, j.1, hal 279-280). Syeikh Ahmad Muhammad Syakir membuat komentar selepas mengemukakan riwayat yang disebutkan oleh Bukhari tadi begini "Agaknya Bukhari tidak memandang hadis ini daif kerana beliau tidak mencacatkan seorangpun dari perawi-perawinya.

6. Diriwayatkan dari Ali bahawa Nabi saw bersabda "Kiranya engkau ingin menjadi ahli syurga maka nanti akan muncul satu golongan yang mendakwa cintakan engkau, mereka membaca al-Quran tetapi pembacaannya tidak melampaui halkum mereka (tidak meresap ke dalam hati), mereka dikenali sebagai Rafidhah.Sekiranya engkau sempat menemui mereka, perangilah mereka kerana mereka adalah golongan musyrikun" (Ali al-Muttaqi, Kanzu al-Ummal, j.11 hal 324). Selaindari hadis ini, Ali al-Muttaqi telah mengemukakan 13 hadis yang lain berhubung dengan Rafidhah didalam kitab beliau yang tersebut dibawah tajuk "ar-RafidhahQabbabahum Allah" (Golongan Rafidhah-Semoga mereka dimurkai Allah)

7. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas katanya "Pernah aku berada disamping Nabi saw bersamanya ada Ali. Nabi saw bersabda (kepada Ali)"Wahai Ali! Nanti akan muncul didalam umatku satu golongan yang mendakwa cintakan Ahlul Bait.Mereka digelar Rafidhah. Perangilah mereka kerana mereka adalah golongan musyrikun" (Hafiz Nuruddin Ali bin Abu Bakr al-Haithami, Majma'u az-Zawaidwa Manba'u al-Fawaid, j.10 hal 22)

8. Hafiz Ibnu Hajar dalam "Ta'jilu al-Manfa'ah"(hal 14) juga mengemukaan hadis di atas dan beliau tidak menyebutkan sebarang kecacatan didalam sanad hadis tersebut (lihat Ta'liq dan Syarah al-Musnad oleh SyeikhAhmad Muhammad Syakir, j.2 hal 806)

9. Imam ad-Daraqutni, Ibnu hajar al-haithami dan Imam Ibnu Taimiyyah juga telah mengemukakan hadis diatas dengan sedikit perbezaan pada lafaznya. Untuk itulihat "as-Sawaa'iqu al-Muhriqah (hal 102) dan "as-Sharimu al-Maslul(hal 582-583)

Sumber : Syiah Rafidhah Diantara Kecuaian Ulama' Dan Kebingungan Ummah olehMuhammad Asri Yusof halaman 36-39

SYIAH PADA ZAMAN IMAM AL-SYAFI’I

Perkembangan mazhab Syiah pada zaman Imam Al-Syafi’i sangat lemah. Walaubagaimanapun ia tidak menghalang Imam Al-Syafi’i daripada menyanggah pengikut-pengikut Syiah ini. Yunus bin ‘Abdul A’la berkata: “Aku mendengar Imam Al-Syafi’i apabila disebut nama (Syiah) Rafidhah, dia pun mencela mereka sekeras-kerasnya dan mengatakan bahawa mereka adalah seburuk-buruk golongan.” (Manaqib Al-Baihaqi)

Imam Al-Syafi’i juga berkata: “Aku tidak pernah melihat seorang pun yang aku bersaksi akan kebohongannya selain dari golongan (Syiah) Rafidhah.’” (Ibid)
Imam Al-Syafi’i juga tidak membolehkan harta rampasan perang dibahagi sedikit pun kepada penganut Syiah Rafidhah yang ikut berperang. 

Beliau rh. berkata: “Tidak diberi bahagian dari harta rampasan sedikit pun kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman ketika menyebut ayat tentang rampasan, maksudnya: “Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka berdoa: ‘Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami.” (Al-Hasyr: 10), maka siapa yang tidak mengatakan ini tentu dia tidak berhak.” (Al-Thabaqat)

Syair Imam Syafie(Untuk menafikan Imam Syafie adalah Rafidhah)

Berikut adalah syair imam syafie menggambarkan betapa cintanya kepada keluarga nabi Muhammad SAW:

"Seandainya cinta kepada keluarga Nabi Muhammad s.a.w. dikira Rafidhah (pengikut syiah), maka saksikanlah wahai jin dan manusia bahawa aku seorang Rafidhah (pengikut syiah)" 

 # Perhatian - Ayat yang maksudnya terbalek (Pengikut Rafidhah tidak akan memuji Rasullullah)

(Diwan Imam al-Syafi, tahqiq Dr Abdul Mun' im al-Khofaji hal 89, lihat juga pada halaman 75,106,126)

Aku adalah Syiah dalam agamaku,
Aku berasal dari Makkah,
Dan rumahku di Asqaliyah,
(Fakhruddin ar-Razi, Manaqib al-Imam asy-Syafi’I, Cairo, 1930, hal. 149)
Di sini, saya ingin berkongsi apa yang diperkatakan oleh Imam Shafie r.a. mengenai keluarga Rasulullah s.a.w., ada yang dalam bentuk bait-bait syair. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Muhammad Afif Az-Za'by dan dicetak oleh Penerbit Al-Bayan, Bandung, Indonesia. - Syed Imran bin Syed Ahmad

(1) Cinta kepada Ali, Kedua Puteranya, dan Fatimah
Di tengah kumpulan orang banyak,
Sering kusebut nama Ali bin Abi Talib, kedua puteranya, dan Fatimah yang suci.
Lalu banyak orang mengatakan bahawa hal itu berlebihan.
Selain itu, ucapan tersebut dianggap keluar dari mulut rafidhi.
Aku berlepas diri kepada Allah dari orang-orang yang memberikan penilaian seperti itu.
Mereka mengecap seseorang sebagai rafidhi hanya kerana mencintai Fatimah.

(2) Cintailah Keluarga Nabi dan Khalifah yang Lurus
Jika kita menghormati Ali,
maka kita dianggap rafidhah oleh orang-orang bodoh.
Dan jika kusebut kelebihan Abu Bakar,
maka aku disebut sebagai nashibi.
Aku ingin selalu menyandang gelar rafidhi dan nashibi kerana aku mencintai mereka sepanjang nyawaku bersatu dengan raga.

(3) Mencintai Keluarga Nabi
Wahai musafir,
berhentilah di Mina.
Berteriaklah engkau di tempat yang paling tinggi pada pagi hari ketika jamaah haji membanjiri Mina bagai ombak Sungai Eufrat tatkala banjir.
Jika mencintai keluarga Muhammad digolongkan sebagai rafidhi,
maka hendaklah Al-Quran dan hadis menyaksikanku bahawa aku termasuk golongan rafidhi.

(4) Mencintai Keluarga Rasulullah adalah Wajib
Wahai Keluarga Rasul!
Mencintai kalian wajib hukumnya menurut Al-Quran.
Kami bangga dengan kalian.
Orang yang tidak membaca shalawat untuk kalian, tidak akan mendapat rahmat.


Ketergila-gilaan Imam Syafie terhadap Ahlul Bait telah menjerumuskan sekelompok orang ke dalam lubang penyesatan. Tanpa perasaan sedikit pun, kelompok itu menyesatkan (menuduh sesat) Imam Syafie dan menggolongkannya dalam kelompok Rafidhah (Syiah). Sekali lagi, Imam Syafie terlanjur gila kepada Ahlul Bait. Ia hanya merespon mereka dengan sahutan halus namun begitu kencang: “Bila cinta Ahlul Bait dinilai Rafidhah, maka bersaksilah hai segenap manusia dan jin, bahwa aku bersedia dikatakan Rafidhah!”. Ia tak peduli nama ataupun panggilan, karena ia sebatas ingin bercinta dan bercinta.

Di waktu lain, Imam Syafie masih saja dianggap berlebihan mencintai Ahlul Bait. Ia dituduh melakukan sekaligus meneladankan bid’ah. Namun lagi-lagi, ia terlanjur jatuh dan terjatuh, jatuh cinta kepada Ahlul Bait. Imam Syafie justeru membalas: “Bila cinta Ahlul Bait dinilai bid’ah, maka cukuplah bid’ah itu sebagai bekalku seumur hidup!”. Di waktu lain pun ia masih bertahan dan bersaksi: “Bila cinta Ahlul Bait dinilai dosa, maka aku tidak akan pernah bertaubat dari dosa itu!”. Sampai membuatkan kita terhairan-hairan. Ada apa dengan cinta Ahlul Bait?!

Tanda tanya itupun terjawab oleh imam yang sama, imam yang semakin tergila-gila oleh keluarga Baginda. Imam Syafie dengan hati melayang, melantunkan pernyataan sekaligus seruannya: “Hai Ahlul Bait, mencintaimu adalah kewajiban umat. Itulah ketetapan Allah dalam al-QuranNya. Cukuplah sebagai tanda keagunganmu; tidak akan pernah diterima solat seseorang yang enggan berselawat kepadamu!”.

Terlepas dari identiti dan biografi Imam Syafie yang sudah tidak asing lagi di hati, Ahlul Bait adalah perahu keselamatan umat. Cinta Ahlul Bait adalah agama Islam sepenuhnya. Cinta Ahlul Bait adalah kunci rahmah dan barakah Allah. Cinta Ahlul Bait adalah segala-galanya! Al-Quran dan as-Sunnah pun telah dipenuhi pelbagai himbauan dan seruan kepada cinta Ahlul Bait, tiada lain karena cinta Ahlul Bait mengandung rahsia dan satu-satunya khasiat yang luar biasa, namun hanya sanggup dirasa oleh sang pecandunya; pecandu yang kenal siapa Ahlul Bait sebenarnya, pecandu yang cintanya natural tanpa direkayasa, pecandu yang membuktikan cintanya dengan ketaatan yang nyata, pecandu yang mengekspresikan cintanya dengan segala macam cara, pecandu yang beraqidah benar dan tidak melampaui batas-batasnya.

Sesatnya Syiah, HAJARUL ASWAD Pun Di Curi

Hajar Aswad: 8 bekas cukilan inilah hasil tangan Syiah Qurmutiyah ketika menghancurkan Kaabah

Sejarah Syiah Qaramitah menyerang Kaabah dan mencuri Hajarul Aswad

Ainul Kuaibah, tempat diletakkan Hajarul Aswad yang dicuri
Hari Al-Tarwiyah (hari kelapan dalam bulan Zulhijjah), tentera Syiah Qurmuty (diketuai oleh Hamadan Ibn Al-Ashath Al-Qurmuti) menyerang konvoi haji pada tahun 317 Hijrah, membunuh semua jemaah haji, kemudian beliau menyerang Kaabah, menarik keluar Hajarul Aswad dan memecahkan kepada 8 bahagian kecil.
Menarik keluar pintu Kaabah dan kemudian memecahkannya, menarik keluar kisa’a Al-Kabah dan memotongnya kepada banyak pecahan dan memberikannya kepada sahabat-sahabat beliau, kemudiannya beliau mengarahkan pengikut-pengikut beliau untuk memusnahkan Mizab Al-Kabah (saluran untuk menyalurkan air sekiranya hujan dari atas Kaabah). Apabila pengikut beliau cuba untuk memusnahkan saluran ini, dia (pengikut yang diarahkan) terjatuh dari bumbung Kaabah dan mati.
Beliau (Hamadan) kemudiannya menyuruh pengikutnya mencampakkan mayat-mayat jemaah haji yang telah mereka bunuh ke atas bumbung Kaabah, Mizab (saluran air) mengalirkan darah orang Muslim buat pertama kalinya dalam sejarah. Beliau kemudian mencampakkan mayat-mayat selebihnya ke dalam telaga zam-zam sehingga penuh dan kemudian menutup telaga ini dengan batu yang besar.
Wanita Qurmuti (pengikut Syiah) akan membawa air kononnya untuk menyiram mayat-mayat jemaah haji ini atau memberi minum kepada jemaah haji yang tercedera, akan tetapi apabila mereka berjumpa dengan jemaah haji yang masih hidup, mereka akan membunuhnya tanpa memberi air.
Mereka (wanita Qurmuti) percaya bahawa mereka perlu membunuh sekurang-kurangnya 3 orang Sunni (Nasibi, gelaran yang mereka berikan pada orang Sunni) yang dahaga untuk mereka mendapat tempat di Jannah. Mayat-mayat yang lain pula ditanam di dalam Masjidil Haram dimana mereka (jemaah haji) dibunuh tanpa solat jenazah, ghosul mahupun dikafankan.
Kemudian beliau (Hamadan) berdiri di depan pintu Kaabah dan menjerit ke langit dan berkata: “ Akulah yang berani mencabar Allah, akulah yang berani mencabar Tuhan, Dia mencipta kamu dan aku membunuh kamu semua (jemaah haji)”.
Pengikutnya yang turut memusnahkan Hajarul Aswad juga menjerit ke langit: “Di mana burung-burung Ababil Engkau? Di mana batu Sijjil (batu dari tanah yang terbakar) Engkau?” Merujuk kepada peristiwa serangan bergajah yang dipimpin oleh raja Abrahah sebelum kedatangan agama Islam.
Kemudian beliau membawa Hajar Aswad ke timur (Al-Qatif) dengan menggunakan 70 ekor unta, setiap unta yang membawa Hajarul Aswad jatuh sakit dan kemudian mati di tengah padang pasir. Kemudian mereka membina ‘Ainul Kuaibah’ dan meletakkan Hajarul Aswad di situ selama 22 tahun dan menyuruh orang ramai mengerjakan haji di situ (Ainul Kuaibah), tetapi tiada siapa yang pergi.
Selama 22 tahun orang Islam tidak mengerjakan haji.
Kemudian, Khalifah Al-Muktadir Billah menyerang pengikut-pengikut Qurmutiah dan membunuh mereka dalam peperangan antara 80 ribu askar menentang 3 ribu askar Qurmutiah. Satu kumpulan kecil Qurmutiah, lebih kurang 10 buah keluarga dapat melarikan diri ke Syria (Bilad Al-Sham) kemudian ke Jabal Al-Arab, sebuah gunung di Arab dan menyembunyikan diri supaya tidak dibunuh, salah sebuah keluarga tersebut adalah Al-Assad.
Rujukan: Al-Bidayah Wa An-Nihayah, Ibnu Kathir
www.indahnyaislam.my

ABU TAHRIL - Menyamun HAJARUL ASWAD pada Isnin, 14 Dzul Hijjah 317H (930M) dan menyinpanya selama 22 tahun


Setiap umat Islam mengetahui tentang Ka'bah dan pastinya tahu tentang salah satu dari penjuruyang ada di Ka'bah iaitu Hajar Al-Aswad, disebut juga sebagai Hajarul Aswad.

Setiap permulaan tawaf mengelilingi Ka'bah mestilah bermula dari garisan yangselari dengan Hajar Al-Aswad dan umat Islam yang berkunjung ke Baitullah pastiakan mencari peluang untuk mengucup Hajar Al-Aswad atau Batu Hitam ini.

Asal - Usul Hajar Al-Aswad.

Hajar Al-Aswad ialah batu dari Syurga, berdasarkan Hadis Rasulullah S.A.W :

إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنه طمس اللهتعالى نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب

bermaksud :

Sesungguhnya penjuru (hajar Al-Aswad) dan Maqam (Ibrahim) adalah dua butirpermata dari Syurga yang Allah kaburkan cahayanya. Jikalau Allah tidak kaburkannescaya cahaya ia berdua pasti menerangi di antara Timur dan Barat.

Dan berdasarkan hadis-hadis yang lain, dinyatakan juga bahawa Hajar Al-Aswadasalnya sangat putih, malahan lebih putih dari salji. Akan tetapi perjalananmasa Baitullah menyaksikan bukan Islam (Musyrikin) telah banyak meyentuh Ka'bahdan Hajar Al-Aswad maka ia menjadi hitam kerana sentuhan mereka.

Ketika Nabi Ibrahim A.S dan anak baginda Ismail A.S sedang membina Ka'bah,apabila sampai ke bahagian penjuru Hajar Al-Aswad Ibrahim berkata kepadaIsmail, "Dapatkan aku satu ketul batu untuk diletakkan di sini, supayamanusia mengetahui ini ialah permulaan tawaf". Maka Ismail pun pergi lamencari batu yang sesuai dan ketika itu datang lah malaikat Jibrail membawakanseketul batu dari Syurga kepada Ibrahim. Sekembalinya Ismail hairan manaayahnya dapat batu dan bertanya, jawab Ibrahim "Aku tak dapat menerimabatu yang engkau cari kerana Jibrail sendiri menyampaikan batu ini dan ianyaberkilauan menyinari pelusuk Timur dan Barat".

Kisah Kecurian Hajar Al-Aswad. Lihat Aswad disini

Hajar Al-Aswad pernah ditimpa banjir besar. Kisah ini rasanya ramai yang tahudi mana kisah ini berhubung rapat dengan kepercayaan Kafir Quraisy kepadaMuhammad bin Abdullah sebelum diutuskan sebagai Rasulullah SAW.

Walaubagaimanapun, kisah kecurian Hajar Al-Aswad ni jarang kita dengar. Yabenar, Hajar Al-Aswad pernah dicuri dan dibawa lari dari Ka'bah selama 22tahun. Jom nak cerita.

Ketika pemerintahan Khalifah Abbasiyyah
Abu Abbas Ahmad Al-Mu'tadhid Billah (mula memerintah tahun 256H/870M), Puak SyiahIsmailiyyah adalah salah satu puak yang terbesar. Kemudian muncullah seorangyang bernama Abu Said Al-Hasan bin Bahran Al-Janabi yang mengetuai saturevolusi mengajak orang ramai di Bahrain dan Al-Hasa untuk menentangpemerintahan.

Abu Said berjaya mempengaruhi ramai dari kalangan masyarakat dan dia berjayamenawan ibu negeri Bahrain ketika tu iaitu Hajar dan juga Al-Hasa. Merekamenggunakan nama
QARAMITAH (Qarmatians/Carmatians/Karmatians). Sepanjangpenguasaan mereka ni, kerja diorang ialah merompak, menyamun, menjadi lanunpadang pasir dan segala macam kerja buat yang jahat.

Setelah Abu Said mati, anak dia yang digelar Abu Tahir menggantikandia.Mengetuai puak Qaramitah yang dah sememangnya ganas, Abu Tahir ni lagiganas dari bapak dia. Pada dia mengerjakan Haji di Baitullah itu ialah satukerja bodoh dan dalam tahun 906M, dia bawak tentera dan sekat perjalanan pulangjemaah Haji, membunuh seramai 20,000 jemaah yang baru pulang dari mengerjakanHaji.

Dalam tahun 929M, Abu Tahir menghimpunkan sejumlah besar tentera, lelaki biasa,remaja dan siapa jugak la yang gemar bermain senjata dan ajak mereka menyerangMekah. Mereka sampai ke Mekah ketika dah nak hampir bermula ibadat Haji. Jumlahmereka ni mengikut sejarah ialah tidak terbilang ramainya. Bila sampai diMekah, Abu Tahir arahkan mereka membunuh siapa jugak yang mereka jumpa samada pendudukMekah ataupun jemaah yang datang mengerjakan Haji dalam keadaan berihram.

Ketika kelam kabut tu, penduduk Mekah berlari ke rumah diorang dan ambilsenjata mereka. Ramai jugak la penduduk Mekah pun. Masa tu Abu Tahir jadi risaudan dia utuskan seorang pemuda ke tengah kawasan berdepan Ka'bah dan bagitaubahawa tujuan mereka ialah nak datang buat Haji. Mereka kaum yang ganas jadiagak kasar dan mereka meminta maaf. Mereka akan berihram jadi sebarangpertumpahan darah akan menyebabkan Ihram mereka terbatal dan mereka tak mahumerosakkan ibadat Haji mereka. Seandainya penduduk Mekah sanggup merosakkanibadat Haji mereka maka sila lah menghunus pedang kepada mereka.

Mendengar ayat tu, penduduk Mekah pun jadi lembut hati dan simpan senjatadiorang. Masa ni la Abu Tahir tu arahkan semua orang dia bunuh kesemua yangada. Jumlah yang kena bunuh memang tak terkira ramai dia. Di depan Ka'bah,dalam Masjidil Haram, atas bukit Mekah, kat jalan raya, semua tempatbergelimpangan mayat.

Betapa jahatnya Abu Tahir, dia arahkan telaga Zam-Zam di penuhkan dengan mayatjemaah Haji yang dibunuh, kemudian batu yang sebelah atas telaga Zam-zamdipecahkan. Di mana juga mayat bergelimpangan, di situ la mereka ditanam hattadalam Masjidil Haram. Tanpa dimandikan, dikafankan dan disolatkan, ianya buktijelas bahawa Allah mengiktiraf semua mereka sebagai syahid, malahan syahidketika di dalam Ihram.

Antara yang terbunuh ialah seorang Tabi'en, Abdul Rahman bin Abdullah binAz-Zubair...

Ada yang dibunuh ketika tawaf, ada yang dibunuh ketika cuba berpaut padaKelambu Ka'bah dan semua nya dibunuh la.

Kemudian si Abu Tahir ni mengarahkan orang dia menanggalkan Kelambu Ka'bah dan dikoyak-koyak sesama diorang. Pintu Ka'bah dia arahkan supaya ditanggalkan.Pancuran Emas jugak dia arahkan dibuka, dan seorang tentera dia panjat nak bukatetapi Allah taqdirkan terjatuh dan pecah kepalanya lalu mati. Maka denganberang Abu Tahir mengarahkan supaya Hajar Al-Aswad ditanggalkan. Seorangtentera dia yang memegang tukul besi besar datang dan hentak penjuru Ka'bah tudan tertanggal lah Hajar Al-Aswad. Ketika ni dengan megah dan bongkak si AbuTahir berkata "Mana Burung Ababil???Mana Batu dari Neraka Sijjil??"sambil ketawa mengejek peristiwa Abrahah yang dihancurkan oleh tentera Burung Ababil dengan bersenjatakan Batu dari Neraka Sijjil.

Tawanan hasil peristiwa ini yang terdiri dari kaum wanita dan kanak-kanakmencecah 30 ribu orang.

Abu Tahir kemudiannya memecahkan Hajar Al-Aswad dengan besi selepas waktu Asar hari Isnin, 14 Dzul Hijjah 317H (930M) dan mereka berada di Mekah selama 11hari sebelum pulang ke Hajar, ibu negeri mereka di Bahrain.

Ketika mereka pulang membawa semua yang dirampas termasuklah Hajar Al-Aswad,pemerintah kota Mekah ketika itu bersama ahli keluarga dan pengikut nya mengekorimereka dan meminta belas ihsan mereka untuk mengembalikan Hajar Al-Aswad dansebagai ganti dia akan menyerahkan segala harta yang dia ada. Tetapi Abu TahirLa'natullah tak hiraukan dan membunuh kesemua mereka.

Abu Tahir kemudian mendirikan sebuah Ka'bah di tempatnya dan selama 22 tahunHajar Aswad mereka simpan. Selama itu lah umat Islam mengerjakan Umrah dan Haji mengelilingi Ka'bah tanpa Hajar Al-Aswad. Setiap mereka pasti memegang kawasanpenjuru tersebut sambil berdoa supaya Allah mengembalikan batu tersebut keKa'bah.

Pada tahun 332H Abu Tahir Al-Qurmuthi mati. Sejak kematian dia, puak Qaramitahberpecah dans ering berlaku perang saudara mengakibatkan kemiskinan dankedhaifan mereka semua, Ini ialah balasan Allah terhadap kekejaman dankejahatan mereka. Sehinggalah pada tahun 339H, mereka terpaksa menawarkan 50ribu Dinar sebagai ganti kepada Hajar Al-Aswad, dan Khalifah Abbasiyyah ketikaitu,
Al-Muthi' Lil-Lahmembayarjumlah tersebut.

Pada hari Aidil Adha tahun 339H (hari Selasa), umat Islam yang sedang berada diKota Mekah terkejut dengan kepulangan Hajar Al-Aswad. Ketua Qaramitah ketikaitu, Sanbur bin Hasan Al-Qurmuthi sendiri membawa Hajar Al-Aswad ke Mekah.Dikhabarkan bahawa mereka mulanya ingin menipu dengan membawa batu yang seakanHajar Al-Aswad, tetapi pemerintah Mekah ketika itu meminta dilakukan ujiandengan meletakkan batu itu ke dalam air. Hajar Al-Aswad sangat istimewa, iaakan timbul di dalam air, bukan tenggelam seperti batu biasa. Maka ketika ituketua Qaramitah tadi berkata berulang kali "Sesungguhnya Agama Islam iniamat benar".

Kemudian dia sendiri membawa Hajar Al-Aswad yang telah diletakkan denganbingkai Perak dan di letakkan bersama campuran lilin dan kasturi (disebabkankeadaan batu yang sudah pecah menjadi lapan kerikil kecik) dan meletakkan dipenjuru Ka'bah sambil berkata "Kami ambil dia dengan kuasa Allah, kamipulangkan dia dengan kehendak Allah".

Umat Islam yang berada di ketika itu sambil menangis dan mengucup HajarAl-Aswad sambil mensyukuri nikmat Allah SWT. Maka kekal lah Hajar Al-Aswaddalam keadaan begitu sehingga hari ini.RingkasanSejarah Kecurian Hajar Aswad
Dalam sejarah, puakQaramitah yang amat terkutuk pernah menyerang Mekah, mencuri Hajarul Aswad,membahagi-bahagikan kelambu Kaabah, dan mencuri pintunya. Mereka membawaHajarul Aswad ke negara mereka Hijr. Hajarul Aswad berada di sana di antaratahun 319H sehimgga tahun 339H. Akhirnya dikembalikan (lihat: Ibn Kathir,Al-Bidayah wa al-Nihayah, 11/236, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah).

Misteri Pecahnya Batu Hajar Aswad Di Ka'bah
Diposkan olehmasiroel

Misteri Pecahnya Hajar Aswad Di Ka'bah,Hajar Aswad atau batu hitam merupakan satu situs suci bahkan sebelum  masuknya Islam. Namun, terdapat satu misteri dibalik kesucian batu hitam  yakni pecahnya batu menjadi delapan batu kecil.

Profesor Umm Al-Qura University, Ahmad Moraei mengatakan tidak ada yang  tersisa dari batu hitam kecuali fragmen kecil. Batu hitam saat ini  bukanlah batu utuh ketika Nabi Ibrahim membangun kabah. "Kejadian alam  dan ulah manusia turut andil dalam pecahnya batu hitam," papar dia  seperti dikutip alarabiya.net, Kamis (16/8).

Sejarah mencatat Bani Qarmati menyerang dan merampok Kabah. Mereka  mencuri batu selama 22 tahun pada tahun 317 Hijiriah. Beberapa fargmen  dikembalikan ke tempat asalnya, tapi pecahan lain masih hilang.  "Kelompok yang dipimpin Ahmad Al-Qarmati datang ke Masjidil Haram, dan  mereka menyerbu Kabah. Mereka bunuh lebih dari 70 ribu orang," ungkap  Moraei.


Saat itu, lanjut dia, Al-Qamarati mengatakan Allah yang Maha Kuasa  memberi kehidupan kepada setiap orang, Lalu, ia ambil batu hitam guna  dibawa ke kota Ahsa selama 12 tahun.

Cerita lainnya, batu hitam itu berasal dari surga yang dibawa oleh  malaikat JIbril untuk diberikan kepada Nabi Ibrahim yang kala itu tengah  mencari tanda bagi jamaah saat mengelilingi Kabah. Hingga saat ini,  batu itu masih berada pada posisi 1.1 meter di atas tanah Masjidil  Haram.

"Jamaah yang mengelilingi Kabah berebut kesempatan mencium batu hitam.  Namun, dengan jumlah jamaah yang demikian besar kesempatan untuk mencium  sangat kecil sehingga mereka yang tidak berhasil cukup melafazkan Allah  Maha Besar," ungkap Penasihat Urusan Masjid Nabawi Mohammed Al-Assaf.

Sekilas Sejarah Hitam Kaum Rafidhah(Syiah) Sepanjang Zaman

Di bawah ini adalah ringkasan sejarah kelompok Rafidhah (sebutan yang diberikan para ulama terhadap aliran Syi’ah), kanser yang menggerogoti umat islam dan penyakit yang menular, kami akan menyebutkan – dengan izin Allah – peristiwa-peristiwa nyata dan penting yang pernah dilalui dalam sejarah mereka. Semoga ringkasan singkat ini mampu membuka pandangan mayoritas Ahlus Sunnah yang telah termakan isu dan slogan-slogan pendekatan antara Islam dan Rafidhah.
14 H. Pada tahun inilah pokok dan asas dari kebencian kaum Rafidhah terhadap Islam dan kaum muslimin, karena pada tahun ini meletus perang Qadisiyyah yang berakibat takluknya kerajaan Persia Majusi, nenek moyang kaum Rafidhah. Pada saat itu kaum muslimin dibawah kepemimpinan Umar bin Khattab Radhiyallahu ‘anhu.

16 H. Kaum muslimin berhasil menaklukkan ibu kota kekaisaran Persia, Mada’in. Dengan ini hancurlah kerajaan Persia. Kejadiaan ini masih disesali oleh kaum Rafidhah hingga saat ini.
23 H. Abu Lu’lu’ah Al-Majusi yang dijuluki Baba ’Alauddin oleh kaum Rafidhah membunuh khalifah Umar bin Khattab Radhiyallahu ‘anhu. Dan ini merupakan salah satu simbol mereka dalam memusuhi Islam.

34 H. Munculnya Abdullah bin saba’, si yahudi dari yaman yang dijuluki Ibnu Sauda’ berpura-pura masuk Islam, tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Dia menggalang kekuatan dan melancarkan provokasi melawan khalifah ketiga Utsman bin Affan Radhiyallahu ‘anhu hingga khalifah tersebut dibunuh oleh para pemberontak karena fitnah yang dilancarkan oleh Ibnu Sauda’ (Abdullah bin Saba’) pada tahun 35 H. Keyakinan yang diserukan oleh Abdullah bin Saba’ ini berasal dari pokok-pokok ajaran Yahudi, Nasrani dan Majusi yaitu menuhankan Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu, wasiat, raj’ah, wilayah, keimamahan, bada’ dan lain-lain.

36 H. Malam sebelum terjadinya perang Jamal, kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai. Mereka bermalam dengan sebaik-baik malam sementara Abdullah bin Saba’ beserta pengikutnya bermalam dengan penuh kedongkolan. Lalu dia membuat provokasi kepada kedua belah pihak hingga terjadilah fitnah seperti yang diinginkan oleh Ibnu Saba’. Pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, kelompok Abdullah bin Saba’ datang kepada Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu seraya berkata, “Kamulah, kamulah!!” Ali bin Abi Thalib menjawab: “Siapakah saya?”, mereka berkata: “Kamulah sang pencipta!”, lalu Ali bin Abi Thalib menyuruh mereka untuk bertaubat tapi mereka menolak. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyalakan api dan membakar mereka.

41 H. Tahun ini adalah tahun yang paling dibenci oleh kaum Rafidhah karena tahun ini dinamakan tahun jama’ah (tahun persatuan) kaum muslimin dibawah pimpinan sang penulis wahyu, khalifah Mu’awiyah bin Abi Sufyan Radhiyallahu ‘anhu, dimana Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekhilafahan kepada Mu’awiyah. Maka dengan ini surutlah tipu daya kaum Rafidhah.

61 H. Pada tahun ini Husein bin Ali Radhiyallahu ‘anhu terbunuh di karbala yaitu pada hari ke-10 bulan muharram setelah ditinggalkan oleh para penolongnya dan diserahkan kepada pembunuhnya.
260 H. Hasan Al-Askari meninggal dunia, namun kaum Rafidhah menyangka bahwa imam ke-12 yang ditunggu-tunggu (Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari) telah bersembunyi di sebuah sirdab (ruang bawah tanah) di samurra’ dan akan kembali lagi ke dunia.

277 H. Munculnya gerakan Al-Qaramithah beraliran Rafidhah di daerah kufah dibawah kendali Hamdan bin Asy’ats yang dikenal dengan julukan Qirmith.
278 H. Munculnya gerakan Al-Qaramithah beraliran Rafidhah di daerah Bahrain dan Ahsa’ yang dipelopori oleh Abu Sa’id Al-Janabi.

280 H. Munculnya kerajaan Zaidiyah beraliran Rafidhah di Sha’dah dan Shan’a daerah Yaman, dibawah kepemimpinan Al-Husein bin Al-Qasim Ar-Rasiy.
297 H. Munculnya kerajaan Ubaidiyin di Mesir dan Maghrib (Maroko) yang didirikan oleh Ubaidillah bin Muhammad Al-Mahdi.

317 H. Abu Thahir Ar-Rafidhi Al-Qurmuthi sampai dan memasuki kota Mekah pada hari tarwiyah (8 Dzulhijjah) lalu membunuh para jamaah haji di masjidil Haram serta mencongkel hajar Aswad dan membawanya ke tempat ibadah mereka di Ahsa’. Dan hajar Aswad itu berada disana sampai tahun 355 H. Kerajaan mereka tetap eksis di Ahsa’ hingga tahun 466 H. Pada tahun ini berdirilah kerajaan Hamdaniyah di Mousul dan Halab kemudian tumbang pada tahun 394 H.

329 H. Pada tahun ini Allah telah menghinakan kaum Rafidhah karena pada tahun ini dimulailah Ghaibah Al-Kubra atau menghilang selamanya. Menurut mereka, imam Rafidhah yang ke-12 telah menulis surat dan sampai kepada mereka yang bunyinya: “Telah dimulailah masa menghilangku dan aku tidak akan kembali sampai masa yang diizinkan oleh Allah, maka barangsiapa yang mengatakan bahwa dia telah berjumpa denganku maka dia adalah pendusta dan telah tertipu.” Semua ini mereka lakukan dengan tujuan menghindari akan banyaknya pertanyaan orang-orang awam kepada ulama mereka tentang keterlambatan Imam Mahdi keluar dari persembunyiannya.

320-334 H. Munculnya kerajaan Buwaihiyah beraliran Rafidhah di daerah Dailam yang didirikan oleh Buwaih bin Syuja’. Mereka membuat kerusakan-kerusakan di kota Baghdad, Iraq, sehingga orang-orang bodoh pada masa itu mulai berani memaki-maki para Sahabat Radhiyallahu ‘anhum.
339 H. Hajar Aswad dikembalikan ke Mekkah atas rekomendasi dari pemerintahan Ubaidiyah di mesir.

352 H. Pemerintahan Buwaihiyun mengeluarkan peraturan untuk menutup pasar-pasar pada tanggal 10 muharram dan meliburkan semua kegiatan jual beli. Lalu para wanita keluar rumah tanpa mengenakan jilbab dengan memukul-mukul diri mereka di pasar-pasar. Pada saat itulah pertama kali dalam sejarah diadakan perayaan kesedihan atas meninggalnya Husein bin Ali bin Abi Thalib.
358 H. Kaum Ubaidiyun beraliran Rafidhah menguasai Mesir. Salah satu pemimpinya yang terkenal adalah Al-Hakim Biamrillah yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan menyeru kepada ajaran reinkarnasi. Dengan runtuhnya kerajaan ini pada tahun 568 H muncullah gerakan Druz yang berfaham kebatinan.

402 H. Keluarnya pernyataan kebatilan nasab Fatimah yang digembar-gemborkan oleh penguasa kerajaan Ubaidiyah di Mesir dan menjelaskan ajaran mereka yang sesat dan mereka adalah zindiq dan telah dihukumi kafir oleh seluru ulama’ kaum muslimin.

408 H. Penguasa kerajaan Ubaidiyah di Mesir yang bernama Al-Hakim Biamrillah mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan. Salah satu dari kehinaannya adalah dia berniat untuk memindahkan kubur Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dari kota madinah ke mesir sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah ketika dia disuruh oleh beberapa orang zindik untuk memindahkan jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Mesir. Lalu dia membangun bangunan yang megah dan menyuruh Abul Fatuh untuk membongkar kubur Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam lalu masyarakat tidak rela dan memberontak sehingga membuat dia mengurungkan niatnya. Yang kedua ketika mengutus beberapa orang untuk membongkar kuburan Nabi. Utusan ini tinggal didekat mesjid dan membuat lobang menuju kubur Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Lalu makar itupun ketahuan dan utusan tersebut dibunuh.

483 H. Munculnya gerakan Al-Hasyasyin yang menyeru kepada kerajaan Ubaidiyah berfaham Rafidhah di Mesir didirikan oleh Al-Hasan As-Shabah yang berketurunan darah persia. Dia memulai dakwahnya di wilayah persia tahun 473 H.

500 H. Penguasa Ubaidiyun membangun sebuah bangunan yang megah di Mesir dan diberi nama mahkota Al-Husein. Mereka menyangka bahwa kepala Husein bin Ali bin Abi Thalib dikuburkan di sana. Hingga saat ini banyak kaum Rafidhah yan pergi berhaji ke tempat tersebut. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat akal yang diberikan kepada kita.

656 H. Penghianatan besar yang dilakukan oleh Rafidhah pimpinan Nasiruddin At-Thusi dan Ibnul Alqomi yang bersekongkol dengan kaum Tartar Mongolia sehingga kaum Tartar masuk ke Baghdad dan membunuh lebih dari 2 juta muslim dan membunuh sejumlah besar dari Bani Hasyim yang seolah-olah dicintai oleh kaum Rafidhah. Pada tahun yang sama muncullah kelompok Nushairiyah yang didirikan oleh Muhammad bin Nusair berfaham Rafidhah Imamiyah.

907 H. Berdirinya kerajaan Shafawiyah di Iran yang didirikan oleh Syah Ismail bin Haidar Al-Shafawi yang juga seorang Rafidhah. Dia telah membunuh hampir 2 juta muslim yang menolak memeluk madzhab Rafidhah. Pada saat masuk ke Baghdad dia memaki-maki Khulafa’ Rasyidin di depan umum dan membunuh siapa saja yang tidak mau memeluk madzhab Rafidhah. Tak ketinggalan pula dia membongkar banyak kuburan orang-orang Sunni (Ahlus Sunnah) seperti kuburan Imam Abu Hanifah.

Termasuk peristiwa penting yang terjadi pada masa kerajaan Shafawiyah adalah ketika Shah Abbas berhaji ke Masyhad untuk menandingi dan memalingkan orang-orang yang melakukan haji ke Mekah. Pada tahun yang sama Shadruddin Al-Syirazi memulai dakwahnya kepada madzhab Baha’iyah. Mirza Ali Muhammad Al-Syirazi mengatakan bahwa Allah telah masuk ke dalam dirinya, setelah mati dia digantikan oleh muridnya Baha’ullah. Sementara itu di India muncul kelompok Qadiyaniyah pimpinan Mirza Ghulam Ahmad yang mengatakan bahwa dirinya ialah Nabi dan keyakinan-keyakinan lainnya yang batil. Kerajaan Safawiyah berakhir pada tahun 1149 H.

1218 H. Seorang Rafidhah dari Irak datang ke daerah Dar’iyah di Najd dan menampakkan kesalehan serta kezuhudannya. Pada suatu hari, dia shalat di belakang Imam Muhammad bin Su’ud lalu diapun membunuhnya ketika sedang sujud dalam shalat Ashar dengan menggunakan belati yang disembunyikan dan telah dipersiapkannya. Semoga Allah memerangi kaum Rafidhah para pengkhianat.

1289 H. Pada tahun ini buku Fashlul Khitab fi Itsbati Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab (kalimat penjelas bahwa kitab Allah telah diselewengkan dan diubah) karangan Mirza Husain bin Muhammad An-Nuri At-Thibrisi. Kitab ini memuat pendapat dan klaim-klaim Rafidhah bahwasanya Al-Qur’an yang ada saat ini telah diselewengkan, dikurangi dan ditambah.

1366 H. Sebuah majalah Rafidhah dengan nama Birajmil Islam terbit dengan memuat syair-syair yang mengutamakan tanah karbala atas Mekkah Al-Mukarramah.
Ia karbala tanah membentang, thawaflah tujuh kali pada tempat kediamannya,
Tanah mekkah tak memiliki keistimewaan dibanding keistimewaannya,
Sebongkah tanah, meski hamparan gersang adanya,
Mendekat dan mengangguk-angguk bagian atasnya kepada bagian yang dibawahnya.

1389 H. Khomeini menulis buku Wilayatul faqih dan Al-Hukumah Al-Islamiyah. Sebagian kekafiran yang ada pada buku tersebut (Al-Hukumah Al-Islamiyah, hal. 35) : Khomeini berkata bahwa termasuk keyakinan pokok dalam madzhab kami adalah bahwa para imam kami memiliki posisi yang tidak dapat dicapai oleh para malaikat dan para Nabi sekalipun.

1399 H. Berdirinya pemerintahan Rafidhah di Iran yang didirikan oleh penghianat besar Khomeini setelah berhasil menumbangkan pemerintahan Syah di Iran. Ciri khas negara Syi’ah Iran ini adalah mengadakan demonstrasi dan tindakan anarkis atas nama revolusi Islam di tanah suci Mekah pada hari mulia yaitu musim haji pada setiap tahun.

1400 H. Khomeini menyampaikan pidatonya pada peringatan lahirnya Imam Mahdi fiktif mereka pada tanggal 15 sya’ban. Sebagian pidatonya berbunyi demikian : “Para Nabi diutus Allah untuk menanamkan prinsip keadilan di muka bumi tapi mereka tidak berhasil, bahkan Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang diutus untuk memperbaiki kemanusiaan dan menanamkan prinsip keadilan tidak berhasil.. yang akan berhasil dalam misi itu dan menegakkan keadilan di muka bumi serta dapat meluruskan segala penyimpangan adalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu….” Begitulah menurut Khomeini para Nabi telah gagal, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam sementara revolusi kafirnya dianggapnya sebagai suatu keberhasilan dan keadilan.

1407 H. Jamaah haji iran mengadakan demonstari besar-besaran di kota Mekah pada hari jum’at di musim haji tahun 1407 H. Mereka melakukan tindakan perusakan di kota Mekah seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka kaum Al-Qaramithah, mereka membunuh beberapa orang aparat keamanan dan jamaah haji, merusak dan membakar toko, menghancurkan dan membakar mobil-mobil beserta mereka yang ada di dalamnya. Jumah korban saat itu mencapai 402 orang tewas, 85 dari mereka adalah aparat keamanan dan penduduk Saudi.

1408 H. Mu’tamar Islam yang diadakan oleh Liga Dunia Islam di Mekah mengumumkan fatwa bahwa Khomeini telah kafir.
1409 H. Pada musim haji tahun ini kaum Rafidhah meledakkan beberapa tempat di sekitar Masjidil Haram di kota Mekah. Mereka meledakkan bom itu tepat pada tanggal 7 Dzulhijjah dan mengakibatkan tewasnya seorang jamaah haji dari Pakistan dan melukai 16 orang lainnya serta mengakibatkan kerusakan materi yang begitu besar. 16 pelaku insiden itu berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1410 H.

1410 H. Khomeini meninggal dunia, semoga Allah memberinya balasan yang setimpal. Kaum Rafidhah membangun sebuah bangunan diatas kuburannya yang menyerupai ka’bah di Mekah, semoga Allah memerangi mereka.

Dan akan senantiasa terus berulang sejarah tentang peristiwa dan pengkhianatan mereka dengan tujuan menghancurkan islam dan melemahkan kita kaum muslimin, ketahuilah wahai kaum muslimin, setiap kali ada pengkhianatan hampir pasti dibelakangnya ada campur tangan kaum Rafidhah.

http://abuthalhah.wordpress.com/2010/04/05/sekilas-sejarah-hitam-kaum-rafidhah-sepanjang-zaman/


AMUKANMELAYU - Kaum RAFIDHAH akan berbuat apa sahaja untuk menghancurkan Ahlul Sunnah Waljaah dan mereka akan mencerca Parasahabat  dan Isteri Rasullullah