,مليسيا دان اسلام بوکن ميليک اورڠ ڤوليتيک
, مک ڤرجواڠن اݢام تتڤ دڤرجواڠکن اوليه اومت اسلام دري بيدڠ يڠ لاءين
سام اد كامي منڠ اتاو كامي ماتي

PERJALAN HAJI AKI


Monday, 13 January 2014

AWANG 11


DI MANO HANG AWANG

Awang.....semalam Ayah berminpi
Maso tu hang kecik lagi
Di Cerok Sembok kita sekali
Berhuma...menanam jagung, labu, timun dan padi
Bukit Berut dah pernah kita daki
Cari rote manong dan rote seni
Masuk kot Hemok kekadang keluo ikut Bukit Sapi.

Awang...di mano Hang Awang.
Semalam Ayah bermimpi lagi
Duk mengajo Hang mengena diri sendiri
Kita ni Melayu sejak azali
Dari Keturah Bonda di Kemayat Negeri
Nabi Ibrahim dengan Bani Tha Mim
Di beri nombo 3,5,7,dan 9 akhir sekali
Dah reti ke Awang bilo nak jale jauh nanti

3 itu adat perlu di warisi
Adat Rajo kena ketahui
Jange orang kato ni jahey
Duk tepuk dada Aku Anok Melayu ni
Tapi adakah adat itu kita gheti?
Adat Temenggung yang keduanya dih
Kena tahu bila berbicara
Denge siapa kita bersemuko
Bio tidak di kato kito anak kure ajo

Adat hamba sebagai rakyatnyo
Habih dah tigo baru sepurno
Jange dok gi kemano-mano
Ado lagi Ayah nak kabo

Awang.....dah pahe kita di mano?

Awang....Hang di mano
Semalam Ayah bermipi lagi
Yong Hamid dengan Cik Karim datang kemari
Di marohnya Ayah....
Watpo yang 5 belum di beri...
Ayah lupo Awang.

5 tu hulubalang, Orang tau belako
anak jate perlu penuh ilmu di dado
5 kunci dah ado di dale
tapi tak pernah nak di keluo ke
5 buah kene di dale gelangge
Tak buleh di beri sebarange
5 kunci pun ada di dale
Peturun buah jugak di gelangge
Dah tamat....baru jadi anak jate.

Awang...Hang gi kemano,
Ado dua lagi yang belumAwang pahe
Satu tu tujuh kene  khate....
Tauhid - Mukhaddam dan Qur'e satu jeeer..
Akhidah - Ibadat dah kiro dua
Syariat - Munakahad dah tigo
Jenayat doh pat...
Hok limo dah tetulah Thorikat
Hakikatnya yang ke ene
Makrifat dah tujuh.....

Awang....Hang gi kemano,
Ado lagi yang tak habih...
Yang teakhir ado semile...
Ayah pun tak pahe sangat ni...
Awang yang semile tu ilmu segalo.

Kalu dah pahe 3,5,7 bulehlah bejale
Cari Kawe buat teme
Sipe elok-elok sisip di pinggang
Kalu biasa sebelah kiri dan kalu mengiri sebelah kane
Senang cabut jika dah takdak rundinge
Cari pamornya yang sepade
Jange melangkah ke belake
Kita anok jate, Isle di ubunge, bangsa di bahu kane
Tanah Air jange di tinggal

Awang...Hang gi kemano....
Jange di bio gelangge semok dah ni
Ugama di maing-maing
Bangsa di ricik-ricik
Tanah air mace dah tak betue
Maruah di injak-injak
Raja dan Sulte di buang ketepi

Awag....bilo lagi
Langkah demo semuanyo sumbang
Nampok mace jate tapi sambang
Nak kato jange pun demo bimbang
Duk takut jadi jemalang
Hakikat dan Makrifat demo dah  buang.
Awang....Hang kene keliklah sekarang
Di muka Ayah, Temenggung dan Sulte dah banyak arang.

Awang.....Hang kelik la dih.


Nukilan Tok Aki Aji
Block 15 Concode Inn
Projek KLIA 26hb. Jun 1997د مناو هڠ اوڠ

اوڠ.....سمالم ايه برمينڤي
مساو تو هڠ کچئ لاݢي
د چروق سمبوک کيت سکالي
برهوم...مانم جاݢوڠ، لابو، تيمون دان ڤادي
بوکيت بروت ده ڤرنه کيت دقي
چاري روتي مناوڠ دان روتي سني
ماسوق کوت هيموق ککادڠ کلواو ايکوت بوکيت ساڤي.

اوڠ...د مناو هڠ اوڠ.
سمالم ايه برميمڤي لاݢي
دوق مڠاجو هڠ مڠنا ديري سنديري
کيت ني ملايو سجق ازلي
د بري نمبو 3،5،7،دان 9 اخير سکالي
ده ريتي ک اوڠ بيلو نق جالي جاوه ننتي
3 ايت عادة ڤرلو د واريثي
عادة راجو کنا کتاهوي
جڠي اورڠ کاتو ني جهايي
دوق تڤوک دادا اکو انوق ملايو ني
عادة تماڠݢوڠ يڠ کدوانيا ده
کنا تاهو بيلا بربيچارا
دڠي سياڤا کيت برسموکو
بيو تيدق د کاتو انق کوري اجو

عادة همبا سباݢاي رعيتڽو
هابيه ده تيݢو بارو سڤورنو
جڠي دوق ݢي کمانو-مناو
ادو لاݢي ايه نق کابو
اوڠ.....ده ڤاهي کيت د مناو؟


اوڠ....هڠ د مناو
سمالم ايه برميڤي لاݢي
يوڠ حميد دڠن چئ کريم داتڠ کماري
واتڤو يڠ 5 بلوم د بري...
ايه لوڤو اوڠ.5 تو هولوبالڠ
انق جاتي ڤرلو ڤنوه علمو د دادو
5 کونچي ده ادو د دال
تاڤي تق ڤرنه نق د کلواو ک
5 بواه کن د دال ݢلڠݢ
تق بوله د بري سبارڠاي
5 کونچي ڤون اد د دال
ڤتورون بواه جوݢق د ݢلڠݢ
ده تمت....بارو جادي انق جاتي.اوڠ...هڠ ݢي کمانو،
ادو دوا لاݢي يڠ بلوماواڠ ڤاهي
ساتو تو توجوه کن  خطاي....
مخاددم دان قرءاي ساتو جاير..
عبادت ده کيرو دوا
مونکهاد ده تيݢو
جنايت دوه ڤت...
هوک ليمو ده تتوله طاريکت
حقيقتڽ يڠ ک اين
معرفة ده توجوه.....اوڠ....هڠ ݢي کمانو،
ادو لاݢي يڠ تق هابيه...
يڠ تاخير ادو سميلي...
ايه ڤون تق ڤاهي ساڠت ني...
اوڠ يڠ سميلي تو علمو سݢالو.


کالو ده ڤاهي 3،5،7 بولهله بيجالي
چاري کاوي بوات تماي
سيڤ ايلوق-ايلوق سيسيڤ د ڤيڠݢڠ
کالو بياسا سبله کيري دان کالو مڠيري سبله کاني
سنڠ چابوت جک ده تقدق رونديڠي
چاري ڤامورڽ يڠ سڤد
جڠي ملڠکه ک بلاک
کيت انوق جاتي، أݢامو د اوبوڠي، بڠسا د باهو کاني
تانه اير جڠي د تيڠݢل

اوڠ...هڠ ݢي کمانو....
جڠي د بيو ݢلڠݢي سموق ده ني
أݢام د ماءيڠ-ماءيڠ
بڠسا د ريچئ-ريچئ
تانه اير مچاي ده تق بتواي
راج دان سولت د بواڠ کتڤياواݢ....بيلو لاݢي
لڠکه ديمو سمواڽو سومبڠ
نمڤوک مچاي جاتي تاڤي سمبڠ
نق کاتو جڠي ڤون ديمو بيمبڠ
دوق تاکوت جادي جيملڠ
حقيقة دان معرفة ديمو ده  بواڠ.
اوڠ....هڠ کن کليکله سکارڠ
د موک ايه، تماڠݢوڠ دان سولت ده باڽق ارڠ.


اوڠ.....هڠ کليق لا ده.

نوکيلن توک اکي اجي
بلوک 15 چونکود ينن
ڤروجيک کليا 26هب. جون 1997