,مليسيا دان اسلام بوکن ميليک اورڠ ڤوليتيک
, مک ڤرجواڠن اݢام تتڤ دڤرجواڠکن اوليه اومت اسلام دري بيدڠ يڠ لاءين
سام اد كامي منڠ اتاو كامي ماتي

PERJALAN HAJI AKI


Wednesday, 22 January 2014

KENAPA PERLU DI PESONGKAN INJIL, SEDANGKAN IANYA ADALAH KITAB YANG TURUN DARI LANGIT


Nabi Muhammad SAW Telah Di Riwayatkan Di Dalam Injil Asal Berbahasa Hebrew@Ibrani, Jangan Palsukan Kitab Injil

Additional MS 43725, f.260; John xxi.1-25
c. 1978, The British Library Board; BL/B/MS/X43

Text Al A'raaf 7:157
"Iaitu orang-orang yang mengikut Rasulullah (Muhammad s.a.w.) Nabi yang Ummi, yang mereka dapati tertulis (namanya dan sifat-sifatnya) di dalam Taurat dan Injil.... "

Text Al Saff 61:6
"... Nabi 'Isa ibni Maryam berkata: 'Wahai Bani Isra'il, sesungguhnya aku ini Pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran Kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu Kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripdaku - bernama: Ahmad' "

Terjemahan maksud Al-Qur'an dipetik daripada Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Qur'an

* Parakletos atau Periklytos?
* Bahasa Yunani mengesahkan 'Parakletos'
* Naskhah-naskhah Yunani mengesahkan 'Parakletos'
* Oleh itu, Muhammad bukannya 'Parakletos'
* Jadi Siapakah Parakletos itu?
* Jawapannya adalah Roh Kudus, yang telah tiba 50 Hari Kemudiannya
* Apa pula dengan ramalan itu?

* Parakletos atau Periklytos?

Adakah terdapat apa-apa ramalan bagi Nabi Muhammad di luar daripada Al-Qur'an? Adakah mana-mana Kitab Yahudi mahupun Kristian(Nasrani) yang mengatakan tentang kedatangannya? Ada umat Islam yang percaya bahawa di dalam Injil (iaitu Yohanes 16 ayat 7) terdapat rujukan kepada ramalan yang disebut-sebutkan dalam Surah 7 ayat 157 dan Surah 61 ayat 6.
Tafsiran Hamza, Jilid 1, m.s. 330 berkata bahawa: "Kita tidak dapat memberi ulasan bagi Ayat ini (Surah 7 ayat 157) yang dituntutnya jika tidak dihubungkait dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru (di dalam Al-Kitab) misalnya Yohanes 16 ayat 7. Segala salah faham yang mengasingkan umat-umat Yahudi, Kristian dan Islam telah berpunca daripada cara perkataan 'parakletos' disebut atau ditulis. Penterjemah-penterjemah Injil telah menterjemahkannya sebagai 'Penolong' atau 'Penganjur'. Apakah seharusnya kita membacakannya sebagai 'Parakletos' atau pun 'Periklytos'?"
Umat Islam yang sedari bahawa Injil pada asalnya ditulis didalam bahasa Yunani telah memilih ejaan 'periklytos'; yang boleh diterjemahkan sebagai 'terpuji', mereka tidak menterjemahkannya sebagai 'parakletos' yang bermaksud 'Penganjur' atau 'Penolong'. Berdasarkan kepada nas Al-Quran (Surah 61 ayat 6) para Muslim seterusnya menuntut bahawa Yohanes 14 ayat 16 dan 16 ayat 7 (dalam Injil) adalah satu ramalan bagi kedatangan Muhammad, dan perkataan 'periklytos' pula merujuk kepada 'Ahmad' satu bentuk nama Muhammad, yang juga bererti 'Yang terpuji'.

* Bahasa Yunani Mengesahkan 'Parakletos'

Sesetengah umat Islam telah mencuba menggantikan kata-kata vokal dalam perkataan ini di dalam tempat yang sesuai MENURUT pandangan mereka (iaitu menggantikan 'a-a-e-o' dalam 'Parakletos' dengan 'e-i-y-o' dalam 'periklytos'). Dalam bahasa Yahudi (Hebrew) dan Arab, kata-kata vokal (vowels) tidak terselit didalam perkataan-perkataan masing-masing dan kata vokalnya yang digunakan oleh penulis asal boleh dipertikaikan. Tetapi, sebaliknya dalam bahasa Yunani segala kata-kata vokalnya adalah di tulis dengan terang dan jelas di dalam semua nashkhah-nashkhah Yunani.

* Nashkhah-nashkhah Yunani Mengesahkah 'Parakletos'

Kalaulah ada apa-apa yang dicurigai bagaimana perkataan ini ditulis, adalah mudah sekali bagi merujuk kepada nashkhah-nashkhah yang sedia ada. Sesiapa pun boleh memeriksa dokumen-dokumen dan nashkhah-nashkhah (termasuk kedua-dua yang paling tua, 'Codex Siniaticus' dan 'Codex Alexandrinus' yang terdapat di British Museum di London). Terdapat lebih daripada 70 buah nashkhah-nashkhah Yunani bagi Kitab Injil yang bertarikh sebelum kedatangannya Muhammad. Tidak ada satu pun di antara mereka yang menggunakan perkataan 'periklytos'! Semua nashkhah-nashkhah ini menggunakan perkataan 'Parakletos'. Pada hakikatnya perkataan 'periklytos' ini tidak terjumpa sama sekali di dalam Kitab Injil !

* Oleh itu Muhammad bukannya 'Parakletos'

Di tengah-tengah pendebatan ini, umat Islam berhasrat memperolehi satu ramalan bagi kedatangan Muhammad di luar daripada Al Qur'an iaitu daripada Taurat mahupun Injil (Surah 7 ayat 157). Tanpanya ramalan itu, kewibawaan kesaksian Muhammad bergantung kepada Qur'an semata-mata dan kewibawaan Qur'an pula bergantung kepada Muhammad sahaja. Ini adalah perbincangan secara berpusing-pusing (circular reasoning) dan bukanlah satu cara menyokong hujah-hujah dengan sah dan kukuh. Oleh kerana tidak adanya apa-apa bukti menunjukkan Isa (a.s.) telah meramalkan kedatangan Muhammad di dalam Injil, maka ini merupakan satu masalah bagi para Muslim yang terpaksa menunjukkan adanya ramalan kedatangan Muhammad di luar al-Qur'an bagi menyokong kesahihan nabi mereka.

* Jadi Siapakah Parakletos itu?

Ada satu lagi kerumitan bagi para Muslim apabila dia mengkaji dengan lebih teliti ayat-ayat yang berkenaan dgn.'parakletos'. Yohanes 14 ayat 16 berkata: "Aku (Isa) akan memohon kepada Bapa dan Bapa akan memberi Penolong (Parakletos) lain, yang akan bersama-sama kamu selama-lamanya". Kebanyakan orang Muslim memetik hanya ayat ini dan Yohanes 16 ayat 7 dan seterusnya menutup Kitab Injil. Walhal mereka telah gagal menyedari betapa pentingnya apabila mengkaji mana-mana bahan kesusasteraan atau ilmiah, adalah amat bahaya untuk meneliti ungkapan-ungkapan di luar konteks ungkapan-ungkapan itu. Kalaulah pembaca meneruskan bacaannya termasuk ayat-ayat berikutnya Yohanes 14:16 dan Yohanes 16:7, dia akan mendapati bahawa Isa Almasih telah membuat ramalan secara terperinci mengenai kedatangan dan identiti 'parakletos' itu.
Menurut konteks Yohanes bab 14 dan 16, Isa telah ramalkan bahawa 'parakletos' itu bukan seorang manusia:
 • 14:16-- "yang akan bersama-sama kamu selama-lamanya" (seorang manusia itu tidak dapat hidup selama-lamanya.)
 • 14:17-- "Dia Roh Allah, yang menunjukkan apa yang benar" (seorang manusia berbeza daripada roh.)
 • 14:17-- "Dunia tidak dapat melihat dia" (seorang manusia dapat dilihat.)
 • 14:17-- "ataupun mengenal dia" (seorang manusia boleh dikenali orang.)
 • 14:17-- "Dia ... bersatu dengan kamu" (seorang manusia tidak dapat disatukan dengan orang lain.)
Hazrat Isa telah menyatakan bahawa Misi Parakletos itu ialah untuk menumpukan perhatian orang ramai kepada dia:
 • 14:26--"Tetapi Roh Allah, Penolong yang akan diutus oleh Bapa DEMI NAMA-KU (Isa)"
 • 14:26--"(Dia) akan mengingatkan kamu segala yang telah Aku (Isa) katakan kepada kamu"
 • 16:08--"Dia akan buktikan kepada orang dunia bahawa pendapat mereka tentang dosa ..semuanya salah"
 • 16:14--"Roh (parakletos itu) akan memuliakan Aku (Hazrat 'Isa)"
Hazrat Isa telah menyatakan bahawa Parakletos itu adalah satu Roh:
 • 14:17--"Dia Roh Allah, yang menunjukkan apa yang benar"
 • 14:26--"Tetapi Roh Allah, Penolong yang akan diutus oleh Bapa demi nama Aku"

* Jawapannya adalah Roh Kudus, yang telah tiba 50 hari kemudiannya

Adalah jelas dari konteksnya bahawa bukanlah seorang Nabi ataupun malaikat yang layak menjadi Parakletos itu. Perhatikan: Dia akan bersama-sama dengan mereka selama-lamanya, tidak dilihat atau dikenal tetapi menghuni dan bersatu di dalam mereka, dia akan mengingatkan orang ramai segala-gala yang telah dilakukan oleh Hazrat Isa, sambil memuliakan dia. Ada hanya satu yang layak memenuhi segala-gala ciri-ciri tersebut iaitu Rohul-Kudus di dalam Injil yang telahpun diakui oleh Hazrat Isa sebagai 'Parakletos'. Dialah yang memenuhi semua kriteria di atas.
Didalam Bab 1 Buku Kisah Rasul-rasul, sebelum saja Isa Al-Masih dinaikkan ke Syurga dan 40 hari setelah dia menjanjikan kedatangan Roh Kudus, dia telah menyebut tentang 'hadiah' ini sekali lagi. Dia berkata :
 • ayat 4 "Tunggulah pemberian yang sudah dijanjikan oleh Bapa-Ku, dan yang sudah aku memberitahukan kamu dahulu"
 • ayat 5 "Beberapa hari lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Allah."
Adalah nyata bahawa Penolong yang disebutkan 'Isa itu tidak lain dan tidak bukanlah Rohul-Kudus yang telah datang dengan kuasaNya 10 hari selepas pemergian hazrat Isa, iaitu pada Hari Pentakosta (hari kelima puluh) dan 570 Tahun sebelum kelahiran Muhammad.
[Diagram]

* Apa pula dengan ramalan itu?

Surah 7:157 dan 61:6 menyebut tentang seorang nabi, Ahmad(Muhammad) yang kononnya telah diramalkan sebelumnya di dalam Taurat dan Injil. Jadi, adalah amat penting bagi rujukan-rujukan tersebut dijumpai. Tanpanya, Muhammad tidak mempunyai apa-apa bukti di luar Al-Qur'an bagi mengesahkan kerasulannya, dan dasar bagi kepercayaan lebih kurang seribu juta para Muslim bergantung semata-mata kepada kesaksian seorang manusia yang fana. Tetapi sebaliknya, tidak ada apa-apa rujukan di dalam Injil yang menyebut tentang kedatangan seorang rasul yang lain. Orang Islam pula percaya bahawa ayat-ayat dari Yohanes di atas merujuk kepada Ahmad, akan tetapi, adakah ini benar? Bolehkah Penolong yang dijanjikan ini merupakan seorang manusia ataupun nabi, atau adakah dia satu Roh, yakni Rohul Kudus yang disebutkan didalam Injil?

Sambil kamu membaca ayat-ayat ini dan renungi apa yang telah dijelaskan, kamu juga mestilah membuat kesimpulan kamu sendiri. Berdasarkan kepada bukti-bukti yang telah dihuraikan, kamu mesti memutuskan siapakah yang disebutkan di dalam Injil dari Yohanes 14:16 dan Yohanes 16:7

PAKIAM PERLU DI SAMAN KERANA MEMESONGKAN KITAB INJIL HEBREW(Ibrani)

Al - Quran ada disebut:

“Wahai ahli-ahli Kitab! Mengapa kamu berani bertengkar mengenai agama Ibrahim, pada hal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan kemudian daripada zaman Ibrahim; patutkah kamu berdegil sehingga kamu tidak mahu menggunakan akal?….Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi dan bukanlah juga baginda seorang Kristian”.
(Ali Imran: 65 – 68)
BISHOP - Mengajar Injil yang PALSU.
Sebenarnya saya tidak menyangka bahwa di dalam Alkitab sekarang yang masih ada dan masih dipergunakan ternyata masih memuat nubuat tentang Nabi Muhammad s.a.w. Karena tadinya yang saya percayai bahwa Alkitabnya Kristen itu sudah tidak persis sama dengan yang pernah ada pada jaman Yesus. Sebagai muslim tentunya saya sangat mengimani Kitab-Kitab sebelum Al Qur’an yang diturunkan kepada para nabi sebagai wahyu dari Allah, karena merupakan salah satu dari rukun Iman dalam Islam. Meskipun Kitab-kitab sebelum Al Qur’an tersebut sepeninggal Nabi pembawanya sudah banyak yang merubah isinya. Alkitab yang memuat nama Muhammad tersebut ada pada Al Kitab berbahasa Hebrew (Ibrani).

Orang Kristen sering membantah bahwa di dalam Alkitab tidak pernah ditemukan nubuat tentang Muhammad. Jadi sampai botak pun orang muslim mencari kata Muhammad dalam Alkitab bahasa Indonesia maupun Inggris ataupun yang lainnya di luar bahasa aslinya tidak akan pernah menemukannya. Karena Alkitab tersebut adalah hanya terjemahannya saja, dan tidak mencantumkan naskah aslinya (masternya) berbeda halnya dengan Al Quran yang selalu mencantumkan naskah dalam bahasa Arabnya. Kitab perjanjian Lama (Taurat) ditulis dalam bahasa Hebrew dan ada sebagian yang ditulis dalam bahasa Aram. Sedangkan Perjanjian Baru (Injil) yang sekarang jadi masternya di tulis dalam bahasa Yunani. Aneh sekali bukan? Padahal Yesus sendiri bukan orang Yunani? Dia adalah keturunan Yahudi yang pastinya berbahasa Aram, dan Hebrew.

Allah juga menjelaskan dalam Al Qur’an bahwa kedatangan Nabi Muhammad sudah dinubuatkan dalam Kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana firman-Nya:

Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Alkitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian diantara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. (QS. Al Baqarah:146)

Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata: "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)" Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata". (QS. Ash Shaff : 6)

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.(QS. Al A'raaf:157)

Saya tadinya menganggap bahwa ayat-ayat dalam Alkitab khusus Kidung Agung (song of Solomon / Song of songs) isinya hanyalah puisi rayuan gombal belaka. Tapi ternyata di pasal 5 ayat 16 sebenarnya terdapat kata Muhammad, itupun Alkitabnya harus yang berbahasa Hebrew . Kalau yang berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris bunyinya seperti ini:

Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai puteri-puteri Yerusalem. (Kidung Agung 5:16 Alkitab Terjemahan Baru)

Teramat manis tutur katanya, segala sesuatu padanya menarik. Begitulah kekasih dan sahabatku, hai putri-putri Yerusalem! (Kidung Agung 5:16 Alkitab Bahasa Indonesia Sehari Hari)

His voice and speech are exceedingly sweet; yes, he is altogether lovely [the whole of him delights and is precious]. This is my beloved, and this is my friend, O daughters of Jerusalem! (Song of Solomon 5:16 English [Amplified])

Sedangkan dalam bahasa Hebrewnya seperti ini:

5:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
חִכֹּו֙ מַֽמְתַקִּ֔ים וְכֻלֹּ֖ו מַחֲמַדִּ֑ים זֶ֤ה דֹודִי֙ וְזֶ֣ה רֵעִ֔י בְּנֹ֖ות יְרוּשָׁלִָֽם׃
שיר השירים 5:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם׃
שיר השירים 5:16 Hebrew OT: WLC (Consonants & Vowels)
חִכֹּו מַמְתַקִּים וְכֻלֹּו מַחֲמַדִּים זֶה דֹודִי וְזֶה רֵעִי בְּנֹות יְרוּשָׁלִָם׃
שיר השירים 5:16 Hebrew Bible
חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם׃
Sumber: http://scripturetext.com/songs/5-16.htm

Ya, tulisan itu kalau dibaca maka akan berbunyi:
ḥik•kōw mam•ṯaq•qîm, wə•ḵul•lōw MA•HA•MAD•DIM; zeh ḏō•w•ḏî wə•zeh rê•‘î, bə•nō•wṯ yə•rū•šā•lim.

Tapi, di situs lain www.biblos.com transliterasinya sedikit berbeda dalam hal penulisannya namun untuk bunyinya (pelafalanya) saya yakin sama dan untuk kata “Mahamaddim” sama ada, dan tidak berbeda. Berikut seperti ini:

Song of Solomon 5:16 Hebrew Study Bible (Apostolic / Interlinear)
חִכֹּו֙ מַֽמְתַקִּ֔ים וְכֻלֹּ֖ו מַחֲמַדִּ֑ים זֶ֤ה דֹודִי֙ וְזֶ֣ה רֵעִ֔י בְּנֹ֖ות יְרוּשָׁלִָֽם׃
KJV with Strong's
His mouth is most sweet yea he is altogether lovely This is my beloved and this is my friend O daughters of Jerusalem.

Hebrew Transliteration Strong’s English
חִכֹּו֙ chik·kov 2441 his mouth
מַֽמְתַקִּ֔ים mam·tak·kim, 4477 sweetness
וְכֻלֹּ֖ו ve·chul·lov 3605 is wholly
מַחֲמַדִּ֑ים ma·cha·mad·dim; 4261 desirable
זֶ֤ה zeh 2088 This
דֹודִי֙ do·v·di 1730 is my beloved
וְזֶ֣ה ve·zeh 2088 and this
רֵעִ֔י re·’i, 7453 is my friend
בְּנֹ֖ות be·no·vt 1323 daughters
יְרוּשָׁלִָֽם׃ ye·ru·sha·lim. 3389 of Jerusalem
Sumber: http://biblos.com/songs/5-16.htm[/ALIGN][/ALIGN]

Di situ kentara sekali terdapat kata מַחֲמַדִ = Machmad. Kenapa saya tidak menyertakan huruf ים pada tulisan מַחֲמַדִ tersebut seperti tulisan di atas? Karena ים = im (hanya imbuhan) yang menunjukkan penghormatan, jadi kalaupun tulisannya seperti ini berarti [ מַחֲמַדִּ֑ים = Machamadim ]. Jadi imbuhan tidak perlu dibawa-bawa untuk diterjemahkan.

Lalu, bagaimana kalau ada yang bertanya itu adalah machmad bukan Muhammad? Ya , kita harus ingat bahwa setiap bahasa memiliki perbedaan dalam pengucapan nama tapi sebenarnya orang yang dimaksud sama. Seperti halnya Abraham = Ibrahim, Noah = Nuh, Moses = Musa, Maria = Maryam, Jesus = Isa, dan lain-lain. Saya juga mengajak anda untuk membuka web translator, ini dia URLnya http://www.freetranslation.com/ atau http://www.worldlingo.com/en/products_services/worldlingo_translator.html. Sebagai contoh disini saya menggunakan freetranslation. Lalu blok dan copy tulisan ini :

מַחֲמַדִ

Setelah masuk ke web tersebut, di situ ada tulisan “Enter text or word page URL” lalu klik di situ maka tulisan tersebut akan hilang. Selanjutnya klik kanan dan paste di situ.
Lalu pilih Hebrew dan English pada pada bagian bawahnya untuk menterjemahkan dari bahasa Hebrew ke bahasa Inggris. Selanjutnya klik Transalate (warna biru), maka hasil terjemahannya di sebelah kanan adalah “Muhammad”. Pasti berbohong kalau anda mengatakan bukan, iya kan? Hehe....
Jadi yang selama ini
“His voice and speech are exceedingly sweet; yes, he is altogether lovely [the whole of him delights and is precious]. This is my beloved, and this is my friend, O daughters of Jerusalem!” (Song of Solomon 5:16 )

yang sebenarnya adalah

“His voice and speech are exceedingly sweet; yes, he is Muhammad [the whole of him delights and is precious]. This is my beloved, and this is my friend, O daughters of Jerusalem!” (Song of Solomon 5:16 )

atau

“Teramat manis tutur katanya, Dia adalah Muhammad. Begitulah kekasih dan sahabatku, hai putri-putri Yerusalem!” (Kidung Agung 5:16)

Namun, Alkitab dalam bahasa Indonesia terlalu jauh mendistorsikan terjemahannya, seharusnya “Dia adalah Muhammad.” Menjadi “segala sesuatu padanya menarik.”. Memang sekalipun secara harfiah bahwa Muhammad itu artinya “orang yang terpuji”, namun orang awam akan sulit mengidentifikasinya bahwa kata-kata tersebut menunjukkan nama suatu personal.

Hal serupa juga terdapat dalam Haggai 2:7, di sini kita akan menemukan kata yang similiar dengan kata Muhammad.

Haggai 2:7 Hebrew Study Bible (Apostolic / Interlinear)
וְהִרְעַשְׁתִּי֙ אֶת־ כָּל־ הַגֹּויִ֔ם וּבָ֖אוּ חֶמְדַּ֣ת כָּל־ הַגֹּויִ֑ם וּמִלֵּאתִ֞י אֶת־ הַבַּ֤יִת הַזֶּה֙ כָּבֹ֔וד אָמַ֖ר יְהוָ֥ה צְבָאֹֽות׃
KJV with Strong's
And I will shake all nations and the desire of all nations shall come and I will fill this house with glory saith the LORD of hosts
Hebrew Transliteration Strong’s English[/SIZE][/COLOR]
וְהִרְעַשְׁתִּי֙ ve·hir·’ash·ti 7493 will shake
אֶת־ et- 853
כָּל־ kol- 3605 all
הַגֹּויִ֔ם hag·go·v·yim, 1471 the nations
וּבָ֖אוּ u·va·’u 935 will come
חֶמְדַּ֣ת chem·dat 2532 the wealth
כָּל־ kol- 3605 of all
הַגֹּויִ֑ם hag·go·v·yim; 1471 nations
וּמִלֵּאתִ֞י u·mil·le·ti 4390 will fill
אֶת־ et- 853
הַבַּ֤יִת hab·ba·yit 1004 house
הַזֶּה֙ haz·zeh 2088 this
כָּבֹ֔וד ka·vo·vd, 3519 glory
אָמַ֖ר a·mar 59 saith
יְהוָ֥ה Yah·weh 3068 the LORD
צְבָאֹֽות׃ tze·va·’o·vt. 6635 of hosts
Sumber: http://biblos.com/haggai/2-7.htm[/ALIGN][/ALIGN][/SIZE][/ALIGN]

Dari pecahan kata ayat tersebut di atas kita bisa mengambil kata חֶמְדַּ (chemda) yang terdiri dari:
huruf חֲ (het) kalau dalam huruf arab sama dengan ح (ha)
huruf מַ (mem) kalau dalam huruf arab sama dengan م (mim)
huruf דּ (dalet) kalau dalam huruf arab sama dengan د (dal).

Mengenai metode pembacaan tulisan hebrew memang dari kanan ke kiri sama halnya dengan bahasa arab, dan berbeda dengan tulisan latin dari kiri ke kanan.
Lalu apa arti dari kata חֶמְדַ itu sendiri bila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Mari kita buktikan lagi seperti langkah-langkah di atas. Block dan copy kata:

חֶמְדַ

Lalu terjemahkan lagi di http://www.freetranslation.com/ .
Maka hasil translasinya adalah Hamed, nama similiar Muhammad. Anehnya hasil translasinya bukan “the wealth” dalam bahasa Inggrisnya, sebagaimana yang diterjemahkan oleh http://biblos.com/haggai/2-7.htm sebagaimana tabel yang saya kutip dari web tersebut, melainkan hasil translasinya adalah “Hamed”. Dan berikut ini adalah daftar nama yang similiar yang akar katanya dari Hamdu (pujian).
Ahmad – Terpuji, Salah satu nama Rasulullah SAW
Hamd – Pujian dengan kebaikan
Hamdan – Orang ang terpuji, salah satu nama Rasulullah SAW
Hamdi – Pujian
Hamid – Banyak pujian
Hammad – Penuh pujian, Banyak memuji Allah SWT
Hammadi  Pemuji
Mahmud – Terpuji
Muhammad – Orang yang terpuji, nama Rasulullah SAW
Sumber: http://www.namaislami.net/nama-islami-anak-laki-laki/

Menurut situs strongsnumbers.com menujukkan bahwa kata Machammadim dan Himdah berasal dari akar kata yang sama yaitu chamed/chemed kalau dalam bahasa arab adalah Hamd. Sperti yang saya telusuri dari situs tersebut.
Kembali lagi ke Hagai pasal 2:7, versi Alkitab sendiri berbeda-beda satu sama lain dalam kalimat-kalimatnya, meskipun ayat yang dimaksud sama. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa selalu ada revisi tiap kali penerbitannya. Mari kita lihat sama-sama ayat yang sedang kita bahas di atas dengan versi-versi yang berbeda:
Hagai
2:7 (2-8) Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka Aku akan memenuhi Rumah ini dengan kemegahan, firman TUHAN semesta alam. (versi Alkitab Terjemahan Baru)

2:7 Semua bangsa akan Kugemparkan dan harta benda mereka akan dibawa ke mari, sehingga Rumah-Ku akan penuh dengan kekayaan mereka. (versi Alkitab Kabar Baik (BIS))

2:7 (2-8) Bahkan, Aku akan menggentarkan segala bangsa, maka mereka itu akan datang kepada kegemaran segala bangsa, dan Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemuliaan, demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam. (versi Alkitab Terjemahan Lama)

2:7 (2-8) Aku akan mengguncangkan semua bangsa, dan Dia Yang Berharga bagi Segala Bangsa akan datang ke rumah ini, dan Aku akan memenuhi tempat ini dengan kemuliaan-Ku," demikianlah firman TUHAN semesta alam. (versi Firman Allah Yang Hidup)

2:7 And I will make a shaking of all the nations, and the desired things of all nations will come: and I will make this house full of my glory, says the Lord of armies. (versi Bible in Basic English)

2:7 And I'll shake down all the godless nations. They'll bring bushels of wealth and I will fill this Temple with splendor.' GOD-of-the-Angel-Armies says so. (versi The Message Bible)

2:7`and I will shake all nations, and they shall come to the Desire of All Nations, and I will fill this temple with glory,' says the LORD of hosts. (versi New King James Version)

2:7 I will also shake up all the nations, and they* will offer their treasures;* then I will fill this temple with glory,’ says the Lord who rules over all. (versi NET Bible [draft])

Padahal ayat-ayat di atas semuanya sama yaitu Hagai pasal 2:7. Menunjukkan bahwa firman Tuhan sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia, kalimat-kalimat aslinya dirubah-rubah, sehingga banyak mengaburkan pesan aslinya dari Kitab tersebut. Maka dari itulah mempelajari Kitab Agama usahakan pelajari dengan bahasa masternya atau bahasa asli waktu diturunkannya.

Bagaimana kalau ayat dalam Hagai 2:7 kita kembalikan ke makna yang sebenarnya, dengan mengganti kata “Yang Berharga” dengan kata “Hamed(Ahmad/Muhammad)” sebagai contoh saja kita ambil versi Firman Allah Yang Hidup maka bunyinya seperti ini:

Hagai 2:7 (2-8) Aku akan mengguncangkan semua bangsa, dan Dia Hamed(Ahmad/Muhammad) bagi Segala Bangsa akan datang ke rumah ini, dan Aku akan memenuhi tempat ini dengan kemuliaan-Ku," demikianlah firman TUHAN semesta alam.

Dari Alkitab yang berbahasa Hebrew tersebut dan dengan bantuan web translator dan tentunya web tersebut bukan web orang muslim, sehingga saya telah bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bahwa firman Allah Surat Al Baqarah : 146, Ash Shaff : 6, dan Al A'raaf : 157, terbukti benar, dan benar-benar terdapat nama Muhammad dalam Perjanjian Lama. Meski pun para Ahli Kitab telah berusaha menyembunyikan nubuat tentang kedatangan Nabi Penutup Muhamad salallahu alaihi wasallam tersebut hingga tinggal sedikit saja ayat-ayat yang luput dari pendistorsian tangan-tangan mereka, dan Allah benar-benar Maha Mengetahui. Mudah-mudahan artikel yang saya buat ini bermanfaat bagi Anda yang mau memahaminya.

NGO Islam: Kalimah “Allah” digunakan untuk pengaruhi Melayu masuk Kristian

October 23, 2013 Isma mendakwa penggunaan kalimah Allah adalah strategi penyebaran Kristian di kalangan orang Melayu.Perdebatan mengenai isu kalimah Allah berterusan hari ini apabila pertubuhan bukan kerajaan (NGO), Islam Ikatan Muslimin Malaysia (Isma) mendakwa kalimah Allah digunakan untuk pendakwah Kristian mengembangkan agama mereka kepada umat Islam.
Menurut Isma, isu kalimah Allah adalah usaha pihak Kristian untuk mengkristiankan orang Melayu melalui penerbitan mereka.

"Jadi ia bukan isu orang bukan Islam boleh sebut atau tidak nama Allah. Akan tetapi isunya adalah, ada terbitan-terbitan bahasa Melayu yang diterbitkan oleh gereja yang kita rasa ia disasarkan kepada orang Islam," kata Naib Presiden 1 Isma, Muhammad Fauzi Asmuni.
"Dalam terbitan bahasa Inggeris, mereka tidak menukarkan God kepada Allah. Dalam terbitan bahasa Cina atau India, dia tak nak tukar pun perkataan itu kepada Allah, tetapi dikekalkan perkataan yang sama.

“Hanya dalam terbitan bahasa Melayu sahaja mereka mahu tukarkan perkataan God kepada Allah. Oleh itu, apabila kita membincangkan isu ini, kita kaitkan bahawa ia adalah satu misi kristianisasi," katanya dalam wawancara khas yang diterbitkan oleh Isma dan diedarkan kepada media hari ini.
Menurut Isma, isunya adalah penerbitan yang disasarkan kepada orang Melayu, di dalamnya ada perkataan Allah yang menggantikan perkataan ‘God’ bagi Kristian.

Beliau seterusnya mempersoalkan, mengapa mereka mahu menukar perkataan God kepada Allah?
Menurut Isma, orang Kristian sudah ada nama tuhan mereka sendiri dalam Old Testament, New Testament, dalam Injil dan Taurat yang lama, ada yang disebut sebagai Yehuwa, Yahweh, Adonai, Elohim dan sebagainya.

"Itu nama-nama tuhan mereka, mengapa mereka tidak kembali kepada nama-nama itu? Itu satu persoalan, dan mereka nak tukar juga God kepada Allah," katanya.
Katanya, jika mereka hendak menyelaraskan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu, perkataan God sepatutnya diterjemahkan kepada tuhan.
"Allah bukan bahasa Melayu, ia bahasa Arab, atau ada setengah yang berkata ia nama khusus dalam bahasa Arab. Mereka bukan betul-betul bertujuan untuk selaraskan bahasa. Ia bukan setakat isu itu," katanya.

Beliau membangkitkan pengalaman yang berlaku di benua India pada kurun ke-19, apabila Kristian datang ke sana, mereka terjemahkan Bible ke dalam bahasa Benggal.
"Masyarakat di Benggal ada tuhan tempatan. Tuhan orang tempatan bernama Ishwar. Mereka pun terjemahkan God kepada Ishwar. Mengapa terjemahkan God kepada Ishwar?
"Jadi maknanya, memang satu strategi untuk mengkristiankan orang tempatan mereka akan menggunakan nama tuhan orang tempatan," dakwa beliau.
Memang orang Kristian sendiri mengakui bahawa masalah mereka dalam kristianisasi, adalah masalah linguistik, dakwanya.

"Apabila mereka tukar kepada Ishwar, maka orang tempatan berasa kitab yang dibaca itu kitab mereka dan mereka tidak menolak pada peringkat awal. Mereka akan terus membaca," kata Muhammad Fauzi.

Dalam membacakan keputusan Mahkamah Rayuan baru-baru ini, Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Seri Mohamed Apandi Ali, salah seorang daripada tiga hakim yang membenarkan rayuan Putrajaya melarang Herald menggunakan kalimah Allah dalam penerbitannya itu menyebut dalam penghakimannya bahawa terdapat arahan daripada Kementerian Dalam Negeri (KDN) pada 5 Disember 1986 melarang penerbitan bukan Islam menggunakan empat perkataan iaitu Allah, kaabah, solat dan Baitullah.

Herald memulakan penerbitannya sejak 1994 dan KDN boleh memberikan peringatan dan surat tunjuk sebab kepada penerbit jika gagal mematuhi arahan itu. – 23 Oktober, 2013.


AMUKANMELAYU - Kepada Penganut KRISTIAN, cari KITAB yang asal yang di cetak dalam bahasa HEBREW@Ibrani) kerana itu INJIL yang betul. AL-Kitab adalah PEMESONGAN dari INJIL. Berfikiran waras jika ingin mencari kebenaran.